Logo

Bộ Khoa học & Công nghệ chấp thuận khiếu nại nhãn hiệu ONETOUCH REVEAL

03/04/2014
18/01/2011, Công ty Johnson & Johnson nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ONETOUCH REVEAL tại Việt Nam các sản phẩm mang dấu hiệu “phần mềm sử dụng với thiết bị kiểm tra lượng đường glucoza trong máu” thuộc nhóm 09, và “Thiết bị kiểm tra lượng đường glucoza trong máu” thuộc nhóm 10

03.04.2014

 

Nhãn hiệu:         ONETOUCH REVEAL

Số đơn:            4-2011-00989

Nhóm:               09 & 10

 

Hoàn cảnh phát sinh

18/01/2011, Công ty Johnson & Johnson nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ONETOUCH REVEAL tại Việt Nam các sản phẩm mang dấu hiệu “phần mềm sử dụng với thiết bị kiểm tra lượng đường glucoza trong máu” thuộc nhóm 09, và “Thiết bị kiểm tra lượng đường glucoza trong máu” thuộc nhóm 10.

 

23/08/2012, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) ra Thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong đó không bảo hộ riêng chữ “REVEAL” do mô tả tính chất của các sản phẩm. Không đồng ý với Thông báo này, VPLS Phạm và Liên danh (P&A) khiếu nại lần đầu với Cục SHTT.

 

05/09/2013, Cục SHTT ra Quyết định số 2233/QĐ-SHTT bác bỏ khiếu nại. P&A tiếp tục khiếu nại lần hai Quyết định này lên Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN).

 

12/02/2014, Bộ KHCN ra Quyết định số 175/QĐ-BKHCN chấp thuận khiếu nại của P&A không giới hạn phạm vi bảo hộ đối với yếu tố “REVEAL”.

 

Bình luận

Bộ KHCN đã huỷ Quyết định giải quyết khiếu nại số 2233/QĐ-SHTT của Cục SHTT trong đó đồng ý với lập luận của P&A rằng:

 

i) Các dấu hiệu mà người tiêu dùng khi nhìn thấy sẽ ngay lập tức biết được các đặc tính, tính chất, mục đích sử dụng của sản phẩm/dịch vụ đó. Và như vậy, đó bị coi là mô tả.

 

ii) “REVEAL” không trực tiếp chỉ ra tính chất, thành phần, công dụng của sản phẩm đăng ký. “REVEAL” với ý nghĩa “tiết lộ, bộc lộ” khi sử dụng cho sản phẩm có ý nghĩa rất mơ hồ, nên việc sử dụng từ “REVEAL” là rất độc đáo.

 

Trên thực tế, Cục SHTT cũng đã chấp nhận bảo hộ nhiều nhãn hiệu không mô tả trực tiếp mà chỉ gới ý tới các đặc tính, tính chất của các sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu như nhãn hiệu “Tứ tuyệt” cho sản phẩm nước mắm; nhãn hiệu Matière cho sản phẩm vật liệu xây dựng.

 

Quý vị quan tâm chi tiết tới vụ việc này, xin liên hệ Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh: hanoi@pham.com.vn

 

Pham & Associates


Các bài viết khác