Logo

Bài học nhãn tiền cho doanh nghiệp lợi dụng cổ phần hóa để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ

07/03/2019
Không chấp nhận thương lượng, hòa giải; không chấp nhận tự nguyện thanh toán nợ vì lý do là công ty cổ phần, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, chưa được bàn giao tài chính, hồ sơ, chứng từ… từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng phải nhận một cái kết đắng.

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp

Công ty TNHH MTV Tâm Thu (sau đây gọi là “Tâm Thu”), nguyên là Doanh nghiệp tư nhân Tâm Thu, đã ký kết các Hợp đồng mua bán than cám với đối tác của mình là Công ty TNHH MTV VLXD – XL&KD nhà Đà Nẵng. Xí nghiệp gạch ngói Quảng Thắng (gọi tắt là “Xí nghiệp Quảng Thắng”) và Nhà máy gạch Tuynen Tam Phước (gọi tắt là “Nhà máy Tam Phước”) là hai đơn vị phụ thuộc (chi nhánh) của Công ty TNHH MTV VLXD – XL&KD nhà Đà Nẵng. Cụ thể:

1) Tâm Thu và Xí nghiệp Quảng Thắng đã ký kết Hợp đồng mua bán số 01/2012/HĐMB vào ngày 16/4/2012 và Hợp đồng mua bán số 01/2013/HĐMB vào ngày 02/01/2013. Theo Biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán số 01/2013-HĐMB được lập ngày 01/8/2013, hai bên đã xác nhận đến thời điểm ngày 01/08/2013 Xí nghiệp Quảng Thắng còn nợ lại Tâm Thu số tiền là 510.629.348 đồng và Xí nghiệp cam kết đến hết ngày 31/12/2013 sẽ thanh toán hết số tiền này cho Tâm Thu.

2) Vào ngày 01/10/2012, Tâm Thu và Nhà máy Tam Phước đã ký kết Hợp đồng mua bán số 02/2012/HĐMB về việc Tâm Thu sẽ cung cấp than cám 5B Nông Sơn cho Nhà máy Tam Phước.

Căn cứ theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 30/6/2013 và Bản đối chiếu công nợ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 15/10/2014 được lập vào ngày 15/10/2014 Công ty TNHH MTV VLXD – XL&KD nhà Đà Nẵng đã xác nhận số công nợ còn thiếu như sau:

i) Phần công nợ của Xí nghiệp Quảng Thắng còn nợ là 360.629.348 đồng

ii) Và phần công nợ của Nhà máy Tam Phước còn nợ là 51.837.000 đồng.

Sau nhiều lần thương lượng, hòa giải không thành, Tâm Thu đã ủy quyền và mời Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh Đà Nẵng (Phạm và Liên Danh Đà Nẵng) khởi kiện ra tòa án để yêu cầu Tòa buộc Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng phải thanh toán gồm số tiền nợ gốc là 412.466.348 đồng và lãi phát sinh.

Lý do Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng đưa ra để thoái thác nghĩa vụ trả nợ

Tại Tòa, đại diện của Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng xác nhận:

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (sau đây viết tắt là “Công ty CP VLXD – XL&KD nhà Đà Nẵng”), tiền thân là Công ty TNHH MTV VLXD – XL&KD nhà Đà Nẵng, có nợ của Tâm Thu số tiền như yêu cầu khởi kiện.

Tuy nhiên, do Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng chính thức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ ngày 16/10/2014. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận bàn giao tài chính, hồ sơ, chứng từ… từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần; Công ty đang tiếp tục làm rõ công nợ phải thu, phải trả, và hiện nay, Thanh tra thành phố đang thanh tra xử lý. Do vậy, việc Tâm Thu xác định Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng là bị đơn, hiện nay là không đúng với thực tế. Việc xác nhận công nợ với Tâm Thu hiện nay Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng chưa có cơ sở xác nhận.

Quan điểm của Phạm và Liên Danh Đà Nẵng

1.         Việc Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng cho rằng “đến hiện tại vẫn chưa nhận bàn giao tài chính, hồ sơ, chứng từ nên chưa có cơ sở để chấp nhận nợ và thanh toán nợ cho Tâm Thu” là không có căn cứ, vì:

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành các Công văn số 4443/VP-KTN ngày 28/8/2012 và Công văn 795/UBND-KTN ngày 29/11/2012 để triển khai việc thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. Và, ngày 14/02/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã có Quyết định số 1052/QĐ-UBND, theo đó xác định: từ 00h ngày 30/6/2013, Công ty TNHH MTV VLXD – XL&KD nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp được cổ phần hóa với giá trị doanh nghiệp được xác định là 314.182.903.434 đồng.

Thứ hai, theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 16 Nghị định 59/2011/NĐ-CP hướng dẫn về “việc chuyển đổi DNNN, Cty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty CP”, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải trả các tổ chức, cá nhân (bao gồm các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn) trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; doanh nghiệp cổ phần hóa phải huy động các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán các khoản nợ đến hạn phải trả trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc thỏa thuận bằng văn bản với các chủ nợ để xử lý trong đó có việc chuyển nợ phải trả thành vốn góp cổ phần.

Thứ ba, theo quy định tại khoản 4 Điều 196 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì,  Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Thứ tư, công nợ giữa Tâm Thu và Công ty TNHH MTV VLXD – XL&KD nhà Đà Nẵng có đầy đủ chứng từ hợp pháp, được các bên kê khai đối chiếu rõ ràng.

2.         Việc Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng viện lý do “Thanh tra thành phố đang thanh tra xử lý” để thoái thoác trách nhiệm trả nợ là không có cơ sở, vì:

Việc Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành các hoạt động thanh kiểm tra đối với Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng (nếu có) là công việc nội bộ của Công ty, hoạt động này không ảnh hưởng và cũng không làm mất đi khoản nợ mà Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng (là doanh nghiệp kế thừa) có nghĩa vụ phải trả nợ cho Tâm Thu.

Phán quyết của Tòa án

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tâm Thu về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, buộc Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng phải có nghĩa vụ trả cho Tâm Thu số tiền 697.973.249 đồng, bao gồm tiền nợ gốc là 412.466.348 đồng và tiền lãi là 285.506.946 đồng.

2. Về án phí: Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng phải chịu 31.918.929 đồng.

Lời kết

Đến nay, bản án số 13/2018/KDTM-ST ngày 09/5/2018 đã thi hành xong. Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng ngoài nghĩa vụ phải thi hành án với số tiền 697.973.249 đồng còn phải chịu thêm tiền lãi chậm thi hành án.

Đây có lẽ cũng là bài học cho các doanh nghiệp vì thiếu hiểu biết pháp luật và/hoặc cố tình tìm lý do trốn tránh nghĩa vụ, không chịu giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và hòa giải. Nếu chấp nhận phương án hòa giải do Phạm và Liên Danh Đà Nẵng đưa ra, Công ty CP VLXD-XL&KD nhà Đà Nẵng đã không mất nhiều thời gian, công sức tham gia vụ kiện; không phải chịu một khoản án phí và chi phí không đáng có; không bị ảnh hưởng đến uy tín trên thương trường; quan trọng hơn là giữ được quan hệ và cơ hội hợp tác làm ăn giữa các Bên. 

 

Để có thêm thông tin chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc xin liên hệ:
Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng
Địa chỉ: 147 Trưng Nữ Vương ,TP Đà Nẵng
Tel: (0236)3572456/Ext 106; Fax:(0236)3572454
Email: danang@pham.com.vn

 

Các bài viết khác