Logo

Vận tải Biển

08/07/2013
Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp vận tải biển và thực hiện các hợp đồng thương mại về vận tải biển

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển.
  • Tư vấn về các điều kiện cơ sở giao hàng, phương thức vận chuyển cho khách hàng.
  • Trợ giúp khách hàng trong việc đàm phán, soạn thảo/hiệu chỉnh các hợp đồng ngoại thuơng sử dụng phương thức vận tải biển.
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hoá thông qua phương thức vận tải biển.
Liên hệ:
Luật sư Dương Thanh Thủy
Phòng pháp luật kinh doanh
Tel: (84-24) 38 244 852/Máy lẻ 618
Email: hanoi@pham.com.vn


Luật sư Trịnh Thị Lan Hương
Phòng pháp luật kinh doanh
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 512
Email: hanoi@pham.com.vn

 

 

Các bài viết khác