Logo

Tin tức sự kiện

Luật SHTT sửa đổi 2022: Về một số quy định đối với KDCN và sáng chế.

Luật SHTT sửa đổi 2022: Về một số quy định đối với KDCN và sáng chế.

25/10/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023
Luật SHTT sửa đổi 2022: Về một số quy định đối với KDCN và sáng chế.

Luật SHTT sửa đổi 2022: Về một số quy định đối với KDCN và sáng chế.

25/10/2022
Luật SHTT sửa đổi 2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
Nhật Bản - GUCCI phản đối không thành công nhãn hiệu “CUGGL, hình”

Nhật Bản - GUCCI phản đối không thành công nhãn hiệu “CUGGL, hình”

17/10/2022
Hội đồng Phản đối của JPO cho rằng,  từ góc độ hình ảnh, ngữ âm và nội dung, không có sự giống nhau giữa “GUCCI” và “CUGGL”
Nhật Bản - GUCCI phản đối không thành công nhãn hiệu “CUGGL, hình”

Nhật Bản - GUCCI phản đối không thành công nhãn hiệu “CUGGL, hình”

17/10/2022
Hội đồng Phản đối của JPO cho rằng,  từ góc độ hình ảnh, ngữ âm và nội dung, không có sự giống nhau giữa “GUCCI” và “CUGGL”
Những thay đổi đáng chú ý của Luật SHTT sửa đổi 2022 liên quan đến nhãn hiệu

Những thay đổi đáng chú ý của Luật SHTT sửa đổi 2022 liên quan đến nhãn hiệu

14/10/2022
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023
EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

12/10/2022
EUIPO đã bác bỏ toàn bộ phản đối
EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

EU: Louis Vuitton kiện chống lại hình phản chiếu của nó

12/10/2022
EUIPO đã bác bỏ toàn bộ phản đối
Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

12/10/2022
Luật SHTT Việt nam đề cập nhập khẩu song song tại Điều 125.2.b
Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

11/10/2022
Luật SHTT Việt nam đề cập nhập khẩu song song tại Điều 125.2.b
Training on Trade Mark Opposition

Training on Trade Mark Opposition

10/10/2022
Thời gian: 14:00-16:30 (GMT+7 - Vietnam Time) ngày 19-20/10/2022
EUIPO: Are cats and tigers alike?

EUIPO: Are cats and tigers alike?

07/10/2022
Mèo và  Hổ có giống nhau không? Tòa án Chung EU cho rằng có khả năng xảy ra nhầm lẫn giữa ‘Tigercat’ và ‘Cat’