Logo

Tin tức sự kiện

Nhật Bản: Phán quyết đầu tiên của Tòa án cấp cao IP về loại nhãn hiệu mới

Nhật Bản: Phán quyết đầu tiên của Tòa án cấp cao IP về loại nhãn hiệu mới

09/12/2022
JPO từ chối đăng ký nhãn hiệu ba chiều "ba hình ảnh ảo của ngọn lửa bếp dầu" với lý do không có tính phân biệt
Đơn đăng ký nhãn hiệu “GUBASIC” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “GUBASIC” bị phản đối

06/12/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Trung Quốc: Về vụ xâm phạm nhãn hiệu “Champagne”và “Champagne bằng tiếng Trung Quốc”

Trung Quốc: Về vụ xâm phạm nhãn hiệu “Champagne”và “Champagne bằng tiếng Trung Quốc”

02/12/2022
Đây là nhãn hiệu CDĐL tập thể thuộc sở hữu của Comité de l'industrie du Champagne (Pháp)
Luật SHTT sửa đổi 2022:  Quy định chuyển tiếp liên quan đến đơn xác lập quyền SHCN

Luật SHTT sửa đổi 2022:  Quy định chuyển tiếp liên quan đến đơn xác lập quyền SHCN

29/11/2022
Quy định chuyển tiếp của Luật SHTT Sửa đổi 2022 có phạm vi điều chỉnh rộng với các đối tượng và thời điểm áp dụng khác nhau
Đơn đăng ký nhãn hiệu “SATA, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “SATA, hình” bị phản đối

28/11/2022
Căn cứ:  Điều 90.2 và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “K YAKARA, hình” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu “K YAKARA, hình” bị phản đối một phần

26/11/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “CALCIUM GREEN D3&K2-MK7 ME&BE, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CALCIUM GREEN D3&K2-MK7 ME&BE, hình” bị phản đối

25/11/2022
Căn cứ:  Điều 28 và 73.5 Luật SHTT; Điểm 39.12.a(iv) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Đơn đăng ký nhãn hiệu “PONDA TEA..., hình con gấu trúc” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PONDA TEA..., hình con gấu trúc” bị phản đối

22/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “PRADA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PRADA” bị phản đối

21/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “FIZER” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “FIZER” bị phản đối

19/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e,g,i) Luật SHTT; Điều 3.3 Bộ luật dân sự
New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

15/11/2022
Một trong số nhãn hiệu “cá sấu” của Lacoste bị chấm dứt hiệu lực do không được sử dụng thật sự trong hơn ba năm.
CANADA: Tòa án lần đầu tiên hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì đơn nộp không trung thực

CANADA: Tòa án lần đầu tiên hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì đơn nộp không trung thực

14/11/2022
Phán quyết được Tòa án Liên bang  đưa ra tháng 5/2022 liên quan tới Beijing Judian Restaurant Co., Ltd. kiện Wei Meng, 2022 FC 743