Logo

Tin tức & Sự kiện

Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn

Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn

27/08/2020
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ KH-CN đã chủ trì tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT
Bộ trưởng Khoa học Công nghệ làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

23/06/2020
Theo Cục trưởng Đinh Hữu Phí, nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp, lượng đơn được xử lý trong năm 2019 tăng 51,7% so với năm 2018, trong đó, nhãn hiệu quốc gia tăng 67%, sáng chế tăng 48,7%.
Tọa đàm về hoàn thiện Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Tọa đàm về hoàn thiện Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế

16/06/2020
Số đơn đăng ký sáng chế nộp vào Cục SHTT trong năm 2019 là 8.119 đơn, tăng 22,5% so với năm 2018, trong đó đơn sáng chế của người Việt Nam là 1.128 đơn, tăng 42%.