Logo

Tin tức & Sự kiện

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt

25/12/2020
Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

17/12/2020
Cục SHTT vừa giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay”.
Triển khai Bộ phận tư vấn - hướng dẫn thủ tục đăng ký Sở hữu công nghiệp

Triển khai Bộ phận tư vấn - hướng dẫn thủ tục đăng ký Sở hữu công nghiệp

15/12/2020
Bắt đầu từ ngày 01/12/2020, Bộ phận tư vấn - hướng dẫn thủ tục đăng ký Sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Bộ phận IP Help Desk) của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.
Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2021.

Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2021.

07/12/2020
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 sẽ sử dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2021
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

01/12/2020
Thời gian lấy ý kiến là 60 ngày, từ 17/11/2020 đến 17/01/2021
Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 61 của Đại hội đồng WIPO và các cuộc họp liên quan

Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 61 của Đại hội đồng WIPO và các cuộc họp liên quan

30/09/2020
Kỳ họp lần thứ 61 Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) năm 2020 diễn ra từ ngày 21-25/9/2020, tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ.