Logo

“PANDA EXPRESS” đăng ký cho dịch vụ nhà hàng ăn uống thuộc Nhóm 43 được bảo hộ tổng thể

02/07/2019
“PANDA EXPRESS” theo Đơn quốc tế số 1153885 của Panda Restaurant Group, Inc. đăng ký cho dịch vụ “Nhà hàng ăn uống, cụ thể là nhà hàng thức ăn nhanh” thuộc Nhóm 43 bị tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn  hiệu đối chứng “PANDA”...

Nhãn hiệu “PANDA EXPRESS” theo Đơn quốc tế (ĐQT) số 1153885 của Panda Restaurant Group, Inc. đăng ký cho dịch vụ “Nhà hàng ăn uống, cụ thể là nhà hàng thức ăn nhanh” thuộc Nhóm 43 bị Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tạm thời từ chối với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn  hiệu đối chứng “PANDA” theo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 552959, nhãn hiệu “PANDA” theo ĐKQT 611089 và nhãn hiệu “PANDA, hình” theo Đơn số 4-2013-18703. Thay mặt chủ đơn, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh đã khiếu nại việc từ chối trên, biện luận rằng:

(i) Thực tế đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu ghép có chứa thành phần chữ “PANDA” ở Việt Nam: Đã có một số doanh nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ghép có chứa  yếu tố chữ “PANDA” kết hợp với các yếu tố chữ/hoặc hình khác, ví dụ “JUICY PANDA, hình” theo đơn số 4-2012-09168, nộp ngày 08/05/2012, hoặc “HUNGRYPANDA” theo đơn số 4-2012-12192 nộp ngày 07/06/2012, đăng ký cho các dịch vụ thuộc Nhóm 43. Trong các trường hợp này, thẩm định của Cục SHTT đã kết luận rằng các dấu hiệu nói trên không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “PANDA” của tổ chức  WWF – World Wide Fund for Nature. Hai đơn “JUICY PANDA, hình” và “HUNGRYPANDA”  sau đó bị coi là đã rút bỏ; lý do là không nộp lệ phí theo quy định chứ không phải tương tự gây nhầm lẫn với nhãn đối chứng. Liên quan tới dấu hiệu “PANDA EXPRESS”, người nộp đơn mong muốn Cục SHTT có quan điểm nhất quán trong việc thẩm định tính tương tự của nhãn hiệu và các đơn phải được đối xử bình đẳng;

(ii) “Panda” là gấu trúc, dấu hiệu “PANDA EXPRESS” (mang ý nghĩa “tàu tốc hành gấu trúc”) khác biệt cả về ấn tượng thị giác, cách phát âm và ý nghĩa  so với các nhãn hiệu đối chứng “PANDA”  và  “PANDA GOLF VILLAS” (biệt thự sân gol gấu trúc);

(iii) WWF – World Wide Fund for Nature - chủ sở hữu các nhãn hiệu đối chứng ĐKQT số 552959 và ĐKQT số 611089 đã cấp Thư đồng ý với việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu “PANDA EXPRESS”  tại Việt Nam; và

(iv) Đơn đối chứng “PANDA, hình” số 4-2013-18703  đã bị Cục SHTT ra Quyết định số 83307/QĐ-SHTT ngày 31/05/2015 từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, chủ đơn đã không thực hiện thủ tục khiếu nại. Vì vậy, đơn bị coi là đã từ bỏ và không còn là rào cản việc đăng ký nhãn hiệu “PANDA EXPRESS”.

Sau khi thẩm tra, thấy rằng các lập luận trên có cơ sở, Cục SHTT đã hủy bỏ quyết định tạm thời từ chối bảo hộ trước đó và thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “PANDA EXPRESS”, không bảo hộ riêng yếu tố chữ “EXPRESS”.

Các bài viết khác