Logo

Nhãn hiệu “V-CUBE” được chấp nhận bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “V”.

17/06/2019
Nhãn hiệu “V-CUBE” theo ĐQT số 1055891 của V-cube, Inc. (Japan), đăng ký cho các Nhóm 09 và 42 bị Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tạm thời từ chối bảo hộ với lý do  tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “G-CUBE 3 be yourself...inspire others, hình”...

 

Nhãn hiệu “V-CUBE” theo ĐQT số 1055891 của V-cube, Inc. (Japan), đăng ký cho các Nhóm 09 và 42 bị Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tạm thời từ chối bảo hộ (Thông báo số 2011/26 NTH18 ngày 06/07/2012) với lý do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “G-CUBE 3 be yourself...inspire others, hình” theo GCN ĐKNH số 120095 Ya-Ning Cheng (Taiwan).

V-cube Inc. đã khiếu nại thông báo nói trên của Cục SHTT, biện luận rằng (i) nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chữ, gồm 2 từ “V” và “CUBE”, trong khi đó nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu kết hợp chữ và hình, (ii) mặc dầu từ “CUBE” trong nhãn hiệu xin đăng ký trùng với phần từ “CUBE” trong nhãn hiệu đối chứng nhưng từ này đã được chấp nhận đăng ký cho các Nhóm 09 và 42 cho nhiều chủ thể khác nhau (ví dụ, nhãn “CUBE MEMORY”, Đăng ký QT số 658783 của Dane-Elec Holding S.A; nhãn hiệu “JEWEL CUBE”, Đăng ký QT số 662712 của Bose B.V...), (iii) từ “V” của nhãn hiệu xin đăng ký không tương tự với các thành phần còn lại của nhãn hiệu đối chứng và đồng thời (v) nhãn hiệu đối chứng đã hết hiệu lực từ 09/07/2017, không được chủ sở hữu gia hạn.

Cho rằng lập luận trên là có cơ sở, Cục SHTT đã ra Quyết định số 2663/QĐ-SHTT ngày 21/05/2019 hủy bỏ thông báo trước đó và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “V-CUBE” tổng thể,  không bảo hộ riêng “V”.

Các bài viết khác