Logo

Nhãn hiệu SONOS khiếu nại thành công từ chối bảo hộ của Cục SHTT

31/05/2019
Nhãn hiệu “SONOS” của Sonos, Inc. (US), theo Đơn quốc tế số 933594, đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 09, chỉ định Việt Nam, đã khiếu nại thành công với Bộ Khoa học Công nghệ  về quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu nói trên của Cục Sở hữu trí tuệ...

Nhãn hiệu “SONOS” của Sonos, Inc. (US), theo Đơn quốc tế số 933594, đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 09, chỉ định Việt Nam, thông qua đại diện của mình là Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh,  đã khiếu nại thành công với Bộ Khoa học Công nghệ  về quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu nói trên của Cục Sở hữu trí tuệ, cho rằng nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng (i) “DE SONO” - Đăng ký quốc tế  số 530256 và (ii) “Sono press, hình” –Đăng ký quốc tế  số 612551.

Cơ sở biện hộ cho khiếu nại này là theo kết quả kiểm tra dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nhãn hiệu đối chứng (i) “DE SONOS” đã hết hiệu lực bảo hộ từ năm 2008 và nhãn hiệu (ii) “Sono press, hình” đã hết hiệu lực bảo hộ từ năm 2013, đồng thời đã không được sử dụng cho các sản phẩm đăng ký thuộc Nhóm 09  ở Việt Nam từ 01/01/2010 đến nay. Nhãn hiệu xin đăng ký “DE SONO” và các nhãn hiệu đối chứng khác nhau về diện mạo; cách phát âm ( cụ thể là “sô-nôs”, “đơ-sô-nô” và “sô-nô-pres”). Về ý nghĩa của các từ cũng khác nhau: “sono” là tiền tố (frefix ) có nghĩa là âm thanh (sound), không có hình thức số nhiều [bằng cách thêm đuôi “s”]. Bởi vậy, SONOS từ tự tạo (không phải là danh từ số nhiều của SONO), không có trong từ điển và không có nghĩa.

Ngoài ra, Sonos, Inc. còn có bằng chứng cho thấy nhãn hiệu “SONOS” đã được sử dụng và biết đến rộng rãi trong thời gian dài ở Việt Nam cho các sản phẩm thuộc Nhóm 09 theo Đơn quốc tế số 933594 và để không ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của các  chủ thể khác, Sonos, Inc. đã cam kết không hạn chế người khác sử dụng tiền tố “SONO-“ mà không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SONOS”. Bộ Khoa học và Công nghệ thấy có cơ sở để bảo hộ dấu hiệu “SONOS” như đề nghị của Sonos, Inc./.

Các bài viết khác