Logo

Nhãn hiệu “Multi-K” được chấp nhận bảo hộ tổng thể cho sản phẩm thuộc Nhóm 01. Phân bón

28/05/2019
Nhãn hiệu “Multi-K” của Đơn đăng ký số 4-2009-18583 cho nhóm sản phẩm/dịch vụ 01. Phân bón đã khiếu nại thành công quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) của Cục Sở hữu trí tuệ

 

Nhãn hiệu “Multi-K” của Đơn đăng ký số 4-2009-18583 cho nhóm sản phẩm/dịch vụ 01. Phân bón,  dưới tên Haifa Chemicals Ltd. (Israel) bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp Giấy CNĐKNH (Quyết định số 17634/QĐ-SHTT ngày 30/6/2011) với lý do nhãn hiệu mô tả sản phẩm và không có khả năng phân biệt quy định tại điểm a khoản 2 Điều 74 Luật SHTT. Người nộp đơn đã khiếu nại (lần 1) nhưng Cục SHTT vẫn giữ nguyên quyết định từ chối (Quyết định giải quyết khiếu nại số 567/QĐ-SHTT ngày 25/2/2016).

Người nộp đơn tiếp tục khiếu nại quyết định từ chối của Cục SHTT (khiếu nại lần 2) lên Bộ Khoa học và Công nghệ, kèm theo tài liệu/chứng cứ bổ sung và lập luận như sau:

(i)         Haifa Chemicals Ltd là một tập đoàn đa quốc gia, thành lập từ năm 1966, có trụ sở tại Israel, là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm nitrate kali dùng trong nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt là phân lân và chất dinh dưỡng dùng cho cây trồng. Các hoạt động của Haifa Chemicals Ltd có ở trên 100 quốc gia, với 12 chi nhánh và 3 nhà máy;

(ii)        Nhãn hiệu “Multi-K” đã được người nộp đơn sử dụng từ năm 1988 tại Israel và đã được đăng ký tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Các sản phẩm phân bón mang nhãn hiệu “Multi-K” đã được nhập khẩu vào Việt Nam từ năm 1990, được sử dụng liên tục cho tới nay;

(iii)       Phân bón mang nhãn hiệu “Multi-K”  đã được giới thiệu và khuyến nghị sử dụng trên một số phương tiên thông tin chuyên ngành về nông nghiệp, bảo vệ thực vật và chào bán trên các trang thương mại điệu tử phổ biến như sendo.vn, vatgia.com, 5giay.vn, shoppe.vn;

(iv)       Khối lượng sản phẩm mang nhãn  hiệu “Multi-K” tiêu thụ trên thị trường tăng ấn tượng, năm 2015 là 1705 tấn, năm 2016 là 2998 tấn, và

(v)        Người nộp đơn đề nghị bảo hộ tổng thể nhãn hiệu đăng ký, không bảo hộ riêng biệt “Multi” và “K”.

Chấp nhận lý lẽ của người nộp đơn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 3602/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2019  hủy bỏ các quyết định từ chối trước đó của Cục SHTT và yêu cầu Cục SHTT thực hiện các thủ tục cấp Giấy CNĐKNH cho nhãn hiệu  “Multi-K”./. 

Các bài viết khác