Logo

Nhãn hiệu “integra, hình” theo Đơn quốc tế số 773303 của INTEGRA société anonyme sau khi giới hạn danh mục sản phẩm được chấp nhận bảo hộ

14/02/2019
Nhãn hiệu “integra, hình” theo Đơn quốc tế số 773303 của  INTEGRA société anonyme Chaussée đã bị Cục SHTT tạm thời từ chối bảo hộ các Nhóm 01 và 35 với lí do không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ quy định tại Điều 74.2 e.h Luật SHTT, cụ thể tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng “INTEGRA”, “INTEGRA BIOSCIENCES” và “INTEGRA INTERNATIONAL, hình”...

Nhãn hiệu “integra, hình” theo Đơn quốc tế số 773303 của  INTEGRA société anonyme Chaussée de Tervueren 133 B-1410 Waterloo Belgium  bị tạm thời từ chối bảo hộ  các Nhóm 01 và 35 theo Thông báo số 2012/38 NDT22 ngày 07/10/2013 của Cục Sở hữu trí tuệ với lí do không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ quy định tại Điều 74.2 e.h Luật SHTT), cụ thể tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng: (i) “INTEGRA”, Đăng ký quốc tế No.18035 cho “sản phẩm hóa học có tính chất chống khuẩn và/hoặc bảo quản” thuộc Nhóm 01 của ISP Investments Inc.; (ii) “INTEGRA BIOSCIENCES”, Đăng ký quốc tế No.587429 cho sản phẩm “bộ kít để chuẩn đoán hàm lượng dưỡng chất” thuộc Nhóm 01 của Integra Biosciences AG;; và (iii) “INTEGRA INTERNATIONAL, hình”, Đăng ký quốc tế No.1112865 cho “dịch vụ hiệp hội, cụ thể: làm tăng hoặc kích thích sự quan tâm tới ngành kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế, tư vấn kinh doanh” thuộc Nhóm 35 của International Association of Accountants, Auditors, Business and Tax Consultants.

Thừa ủy quyền và đại diện cho người nộp đơn, VPLS Phạm và Liên danh đã khiếu nại  việc từ chối tạm thời dấu hiệu “INTEGRA” đối với các sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 01 và 35, giải trình như sau:

a)         Đối với các sản phẩm thuộc Nhóm 01:

Để tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, người nộp đơn đã tiến hành loại bỏ các sản phẩm tương tự với các sản phẩm mang nhãn hiệu đối chứng ra khỏi danh mục sản phẩm/dịch vụ của đơn xin đăng ký. Cụ thể, các sản phẩm Nhóm 01 của “integra, hình” sau khi giới hạn là “Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, nông nghiệp, lâm nghiệp và làm vườn (không bao gồm chế phẩm diệt các loại sâu hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ); nhựa thông nhân tạo chưa chế biến, nhựa chưa chế biến; phân bón; vật liệu chữa cháy; chế phẩm để hàn và tôi; chất thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; chất hóa dầu và chất dẫn xuất dùng trong công nghiệp; vật liệu thô dùng trong công nghiệp”. Như vậy, không còn tương tự với “Sản phẩm hoá học có tính chất chống khuẩn và/hoặc bảo quản” thuộc Nhóm 01 của nhãn hiệu đối chứng (i) “INTEGRA” theo Đăng ký quốc tế No. 18035 và “bộ kít để chuẩn đoán hàm lượng dưỡng chất” thuộc Nhóm 01 của nhãn hiệu đối chứng (ii) “INTEGRA BIOSCIENCES” theo Đăng ký quốc tế No.587429.

Các hàng hóa nói trên có mục đích sử dụng khác nhau và thường được đưa ra thị trường theo các kênh thương mại khác nhau. Cụ thể, các sản phẩm của Nhóm 01 của “integra, hình” là các sản phẩm hóa chất dùng cho mục đích công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, nông nghiệp, lâm nghiệp và làm vườn...thường được phân phối/bán tại các cửa hàng chuyên dụng. Cũng chính vì vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng đã cấp Thư chấp thuận cho Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo Đơn quốc tế số 773303 cho các Nhóm 01 và 35 tại Việt Nam. 

b)         Đối với các dịch vụ nhóm 35:

Các dịch vụ thuộc Nhóm 35 của dấu hiệu xin đăng ký là “Dịch vụ môi giới kinh doanh cho việc bán và bán buôn, và đại lý xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp, hóa dầu và chất dẫn xuất, nhiên liệu và vật liệu thô dùng trong công nghiệp; dịch vụ quản lý và tiếp thị hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa dầu và chất dẫn xuất, nhiên liệu và vật liệu thô dùng trong công nghiệp” hoàn toàn khác với các dịch vụ Nhóm 35 của nhãn hiệu đối chứng (iii) “INTEGRA INTERNATIONAL, hình” theo Đăng ký quốc tế No.1112865 là “Dịch vụ hiệp hội, cụ thể: làm tăng hoặc kích thích sự quan tâm tới ngành kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế, tư vấn kinh doanh”.

Về đối tượng người tiêu dùng, đối tượng khách hàng của các dịch vụ mang dấu hiệu xin đăng ký là các công ty kinh doanh các sản phẩm công nghiệp, hóa dầu, nhiên liệu…Trong khi đó, đối tượng khách hàng của các dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng là các công ty kiểm toán, hoặc các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực kế toán, tư vấn thuế, tư vấn kinh doanh.

Như vậy, các sản phẩm/dịch vụ mang dấu hiệu xin đăng ký khác biệt với các sản phẩm/dịch vụ mang các nhãn hiệu đối chứng nên việc sử dụng dấu hiệu không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng với các nhãn hiệu đối chứng. Việc đăng ký dấu hiệu không vi phạm quy định tại Điều 74.2 e Luật SHTT.

Chấp nhận lập luận của người khiếu nại, ngày 14/11/2018 Cục SHTT đã ra quyết định số 4162/QĐ-SHTT hủy bỏ Thông báo tạm thời từ chối và thực hiện thủ tục bảo hộ nhãn hiệu “integra, hình” theo Đơn quốc tế số 773303.

 

Các bài viết khác