Logo

Nhãn hiệu COMMUNITY được chấp nhận bảo hộ cho các sản phẩm, dịch vụ Nhóm 25 và 35

25/03/2019
Nhãn hiệu “COMMUNITY” đăng ký cho các sản phẩm, dịch vụ thuộc Nhóm 25 và 35 theo đơn số 4-2011-28083 ngày 29/12/2011 của Aritzia LP (Canada) bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) vì bị cho rằng có tính mô tả sản phẩm, dịch vụ...

Nhãn hiệu “COMMUNITY” cho các sản phẩm, dịch vụ thuộc các Nhóm 25 và 35 theo đơn số 4-2011-28083 ngày 29/12/2011 của Aritzia LP (Canada) bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) vì bị cho rằng “Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn, hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa/dịch vụ” quy định tại khoản 5, Điều 73 và “không có khả năng phân biệt và/hoặc mang tính mô tả sản phẩm, dịch vụ...” quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 74, Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Được ủy quyền và đại diện cho Aritzia LP, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (Pham & Associates) đã khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ của Cục SHTT, lập luận như sau:

(i)         Về căn cứ từ chối dựa trên điểm c, khoản 2 Điều 74 Luật SHTT: Nhãn hiệu nộp đơn COMMUNITY có các nghĩa tiếng Việt là “cộng đồng; phường;  hội; phái; nhóm...”; trong các nghĩa đó không nghĩa nào mang tính mô tả các sản phẩm Nhóm 25  “Quần áo, phụ kiện của quần áo, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay, cà vạt; giày dép, bít tất và mũ nón...” và Nhóm 35 “Dịch vụ của hàng bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến quần áo, các phụ kiện (thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay, cà vạt; giày dép, bít tất và mũ nón..). Để mô tả các đặc tính, chức năng, công dụng...của các sản phẩm [mang nhãn hiệu đăng ký nói trên] các nhà sản xuất thường dùng các từ như “pretty”, “beautiful”, “nice” (đẹp); “comfortable” (đễ chịu, thỏa mái) “soft” (mềm mại), “well elastic” (co giãn tốt)...mà không sử dụng từ “community”;

(ii)        Về căn cứ từ chối theo khoản 5, Điều 73, Luật SHTT:   người tiêu dùng khi nhìn thấy các sản phẩm/dịch vụ nói trên mang nhãn hiệu “community” cũng không cho rằng các sản phẩm đó là để dùng cho các hoạt động “cộng đồng, phường, hội...”; không ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng đối với các sản phẩm đó.  Hay nói các khác người tiêu dùng không bị nhầm lẫn, lùa dối gì khi nhìn thấy, hoặc nghe thấy các sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu nộp đơn;

(iii)       Nhãn hiệu nộp đơn đã được bảo hộ tại nhiều nước trên thế giới như Úc, Canada, Cộng đồng châu Âu, Hồng Công, Nga, Hoa Kỳ...

Chấp nhận lập luận nói trên, Cục SHTT đã hủy bỏ quyết định trước đó và ra Quyết định 387/QĐ – SHTT ngày 28/1/2019 cấp GCNĐKNH cho nhãn  hiệu “COMMUNITY” theo Đơn số 4-2011-28083.

 

Các bài viết khác