Logo

Khiếu nại thành công, “SHINE SPA” được chấp nhận bảo hộ

29/06/2019
Dấu hiệu “SHINE SPA” đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ của Nhóm 03. Mỹ phẩm và Nhóm 44. Dịch vụ spa bị từ chối bảo hộ với lý do không có khả năng phân biệt, mang tính mô tả...


 Dấu hiệu “SHINE SPA” theo đơn số 4-2009-20520 của Sheraton International IP, LLC (Sheraton) đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ của Nhóm 03. Mỹ phẩm và Nhóm 44. Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm khoáng chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa) bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp Giấy chứng nhận ĐKNH (Quyết định số 60177/QĐ-SHTT ngày 29/10/2013) với lý do dấu hiệu không có khả năng phân biệt, mang tính mô tả theo Điều 74.2.(c) Luật Sở hữu trí tuệ. Sheraton đã khiếu nại, nhưng tại Quyết định về giải quyết khiếu nại số 3752/QĐ-SHTT ngày 03/11/2017 Cục Sở hữu trí tuệ vẫn giữ nguyên quan điểm trước đó.

Đại diện cho Sheraton, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh,  tiếp tục khiếu nại quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT lên Bộ Khoa học và Công nghệ, biện luận rằng:

(i) chủ đơn yêu cầu bảo hộ  nhãn hiệu “SHINE SPA” tổng thể, không bảo hộ riêng yếu tố “SPA”;

(ii) yếu tố “SHINE” trong dấu hiệu xin đăng ký là từ tiếng Anh, có nghĩa [theo từ điển Anh – Việt của Viện ngôn ngữ] là chiếu sáng [của ánh sáng đèn, anh nắng..], bóng lộn, sự chói sáng...Các mỹ phẩm của Nhóm 04 gồm nhiều chủng loại, ví dụ phấn, son, nước hoa, kem dưỡng da.., mỗi loại có các thành phần, đặc tính, công dụng riêng, vì vậy các nhà sản xuất phải chọn những từ rất cụ thể và đặc trưng để giới thiệu sản phẩm, nhằm hướng dẫn và  giúp người tiêu dùng chọn được sản phẩm phù hợp cho mục tiêu/sở thích làm đẹp của họ. Các dịch vụ spa thuộc Nhóm 44 cũng vậy. Vì thế,  không thể cho rằng “SHINE”, với các ý nghĩa như trên, là mô tả trực tiếp thành phần, tính chất, chất lượng của các sản phẩm/dịch vụ thuộc các Nhóm 04 và 44.  Do đó,   “SHINE” có khả năng thực hiện chức năng của một nhãn hiệu, và

(iii) Sheraton đã sử dụng và quảng bá rộng rãi nhãn hiệu “SHINE SPA” tại thị trường Việt Nam.  

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xem xét lại khả năng đăng ký của dấu hiệu “SHINE SPA” và tại Quyết định số 3623/QĐ-BKHCN ngày 26/11/2918 đã kết luận rằng hai quyết định nói trên của Cục SHTT là chưa thỏa đáng. Tuân thủ quyết định của Bộ KH-CN, Cục SHTT đã ra Quyết định số 2500/QĐ-SHTT ngày 22/5/2019 hủy bỏ các quyết định trước đây và thực hiện thủ tục bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “SHINE SPA”, không bảo hộ riêng yếu tố “SPA”./.

 

Các bài viết khác