Logo

Khiếu nại thành công, nhãn hiệu “eduFirst & Hình” được bảo hộ

19/07/2019
Đại diện cho chủ đơn, Văn phòng LS Phạm và Liên danh đã khiếu nại Quyết định của Cục SHTT từ chối bảo hộ nhãn hiệu “eduFirst & Hình” theo đơn số 4-2009-08525 cho các sản phẩm/dịch vụ trong Nhóm 41...

Văn phòng LS Phạm và Liên danh , đại diện cho Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo tin học Nhà Rồng, TP Hồ Chí Minh, khiếu nại Quyết định số 10308/QĐ-SHTT ngày 29/2/2012 của Cục SHTT từ chối bảo hộ nhãn hiệu “eduFirst & Hình” theo đơn số 4-2009-08525 cho các sản phẩm/dịch vụ trong Nhóm 41 “Giáo dục và đào tạo; tin học; ngoại ngữ,dịch thuật, đào tạo nghề, dịch vụ hố trợ giáo dục” với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “Education First, EF & Hình” của Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 937985 cũng cho các sản phẩm trong Nhóm 41.

Khiếu nại dựa trên các căn cứ sau:

(i) Nhãn hiệu xin đăng ký “eduFirst & Hình” không có khả năng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “Education First, EF & Hình” vì chúng: a) khác nhau về diện mạo; (b) khác nhau về cấu trúc, cụ thể “eduFirst” là tập hợp từ gồm 7 ký tự còn “Education” và “First” là hai từ riêng biệt, một từ gồm 7 ký tự, từ kia gồm 5 ký tự; c) khác nhau về phát âm: “e-đu-fớt” khác với “e-đu-kei-sun-fớt”;

(ii) Chủ đơn đã cung cấp các tài liệu chứng minh nhãn hiệu “eduFirst & Hình” được sử dụng trong băng-ron quảng cáo, tờ rơi, các hoạt động marketing, thư giới thiệu, thư ngỏ, áp phích (poster) và các chi phí dành cho quảng cáo, qua đó chứng minh việc sử dụng liên tục của nhãn hiệu cho các dịch vụ trong Nhóm 41 dưới tên của chủ đơn - Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo tin học Nhà Rồng.

Khi xem xét khiếu nại Cục SHTT cũng nhận định rằng:

(iii) nhãn hiệu đối chứng ““Education First” (viết rời) bảo hộ theo ĐKQT số 937985 được ghép bởi hai từ tiếng Anh “Education”, có nghĩa là “giáo dục” và “First” có nghĩa là “số một, hàng đầu, đầu tiên, nhất, trước hết” nên có thể dịch nghĩa sang tiếng Việt là “Giáo dục là số một”/”Giáo dục là hàng đầu”/”Giáo dục là trên hết”  mang tính mô tả cho đặc tính của dịch vụ trong Nhóm 41 mà nhãn đối chứng này áp dụng, đó là “Giáo dục và đào tạo ngôn ngữ; kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ; cung cấp thông tin về giảng dạy ngôn ngữ trên mạng máy tính toàn cầu; hỗ trợ giáo dục ngôn ngữ; giảng dạy và đào tạo bằng máy tính; cung cấp các công cụ giảng dạy trực tuyến; cung cấp kinh nghiệm giáo dục liên quan đến các chủ đề, địa điểm và sự kiện văn hóa, lịch sử và xã hội như các chuyến du lịch giáo dục và các chưng trình trao đổi cho sinh viên và giáo viên”. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đối chứng là quá rộng đối với dịch vụ trong Nhóm 41; và

(iv) Nhãn hiệu đăng ký được thể hiện là “eduFirst & Hình”, trong đó “eduFirst” được hiểu là từ viết tắt và được ghép bởi hai từ “Education” và “First”, nhưng chúng được viết liền tạo thành một từ không có nghĩa cụ thể nên có thể chấp nhận việc bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “eduFirst & Hình”, không bảo hộ riêng “edu” và “First”.

Cho rằng khiếu nại là có cơ sở, Cục SHTT đã ra Quyết định số 3210/QĐ-SHTT ngày 05/07/2019 hủy bỏ quyết định từ chối bảo hộ trước đó và tiến hành các thủ tục bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “eduFirst & Hình”, không bảo hộ riêng “edu” và “First”./.

Các bài viết khác