Logo

“anvil, hình” theo Đăng ký quốc tế số1190344, chỉ định Việt Nam, được chấp nhận bảo hộ

03/06/2019
 
Thông báo số 2014/03 HBN17 ngày 22/1/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “anvil, hình”  theo Đăng ký quốc tế số1190344, chỉ định Việt Nam, của Gildan Activewear Srl, Newton, Christ Church, 17047 (BB)  đã bị người nộp đơn khiếu nại.
 
Thông báo số 2014/03 HBN17 ngày 22/1/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “anvil, hình” cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 25  theo Đăng ký quốc tế số1190344, chỉ định Việt Nam, của Gildan Activewear Srl, Newton, Christ Church, 17047 (BB) với lý do  tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “ANVIL” theo Giấy chứng nhận ĐKNH số 85574 và nhãn hiệu “TOWEL PLUS BY ALVIL, hình” theo Giấy chứng nhận ĐKNH số 95880 của  Anvil Knitwear, Inc./Gildan Activewear Srl., địa chỉ 228 East 45 Street, New York, New York 10017, U.S.A. đã bị người nộp đơn khiếu nại.
 
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, mới đây Cục SHTT đã ra quyết định số 2662/QĐ-SHTT ngày 28/5/2019 hủy bỏ thông báo tạm thời từ chối bảo hộ trước đó vì chủ hai nhãn hiệu đối chứng số 95880 và số 95880 nói trên đã nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho người nộp đơn và việc nhượng quyền đã được ghi nhận tại Cục SHTT. Nhãn hiệu đối chứng do vậy không còn là lý do để cản trở việc đăng ký xin bảo hộ  nhãn hiệu “anvil, hình”.

Các bài viết khác