Logo

Yêu cầu 'Sử dụng Thương mại' trong Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ

05/05/2021
Để đăng ký thành công nhãn hiệu với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), người nộp đơn phải đáp ứng một số yêu cầu pháp lý khác nhau. Trong số đó, có một yêu cầu tương đối phức tạp được gọi là yêu cầu “sử dụng trong thương mại”. Về nguyên tắc, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối nếu không chứng minh được mục đích thương mại thực sự của nhãn hiệu.

“Sử dụng thương mại' là gì?

Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ (15 U.S.C. §1127) yêu cầu nhãn hiệu phải được sử dụng thực tế trong thương mại (“commercial use”). Cho dù chủ nhãn hiệu đang bán hàng hóa hay dịch vụ, họ phải có mục đích thương mại trung thực. Hơn nữa, phải đang hoạt động. Về nguyên tắc, luật không cho phép dự trữ một nhãn hiệu nào đó để có thể một ngày nào đấy sẽ sử dụng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tham gia vào hoạt động thương mại do Quốc hội Hoa Kỳ quy định. Yêu cầu này thật ra không thật sự nghiêm ngặt lắm vì hầu hết hàng hóa và dịch vụ đều đủ điều kiện theo quy định của Quốc hội miễn là chúng được tiếp thị hoặc bán ở các tiểu bang. Sở dĩ có quy định này là do chính phủ liên bang có quyền điều chỉnh thương mại giữa các tiểu bang. Đáng chú ý, hầu hết hàng hóa hoặc dịch vụ được bán trong một tiểu bang vẫn được coi là đáp ứng định nghĩa của thương mại liên quan tới nhiều bang (“interstate commerce”) và do đó, vẫn được bảo hộ nhãn hiệu liên bang.

Bảo vệ một nhãn hiệu để sử dụng cho mục đích thương mại trong tương lai thế nào?

Đối với các doanh nghiệp và doanh nhân đang cân nhắc một chiến dịch xây dựng thương hiệu và nỗ lực thương mại khác trong tương lai sẽ có thể bối rối trước yêu cầu sử dụng thương mại của  Luật Nhãn hiệu. Câu hỏi đặt ra "Liệu có phải đợi tới khi sản phẩm hoặc dịch vụ được bán để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu không?"

Câu trả lời là "Không".  Doanh nghiệp có thể hành động ngay để bảo vệ nhãn hiệu của mình bằng cách nộp tới USPTO một mẫu đơn gọi là “Intent-To-Use trademark application” (ITU) nhắm đăng ký một nhãn hiệu chưa được sử dụng trong thương mại. Đơn ITU là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng bảo vệ lợi ích của mình. Người nộp ITU chỉ cần có 'ý định trung thực' để sử dụng nhãn hiệu được đề xuất và không bắt buộc phải chứng minh mục đích sử dụng thương mại thực tế tại thời điểm nộp đơn. Nếu đơn ITU được USPTO chấp nhận, người nộp đơn có thể sử dụng nó lám cơ sở để bảo vệ một số quyền trong tương lai. Tuy vậy, người nộp đơn sẽ không được nhận đầy đủ quyền đối với nhãn hiệu cho đến khi thực sự bắt đầu các hoạt động thương mại.

Các bài viết khác