Logo

“WORLD GOLD COUNCIL, hình” được chấp nhận đăng ký cho Nhóm 14 và Nhóm 35

06/04/2020

Nhãn hiệu “WORLD GOLD COUNCIL, hình” theo Đơn quốc tế (ĐQT) số 10100573 của World Gold Council 10 Old Bailey London EC4M 7NG (GB)  đăng ký cho Nhóm 14.Vàng và đồ trang sức làm từ vàng Nhóm 35. Quảng cáo và đẩy mạnh việc sử dụng vàng bị Cục SHTT tạm thời từ chối bảo hộ (Thông báo số 2011/37 NDT23 ngày 14/9/2012) với lý do tương tự gây nhầm lẵn với các nhãn hiệu đối chứng “WORLD GOLD COUNCIL” theo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 939717; “Speak gold, hình” theo ĐKQT số 814654; “gold, hình” theo ĐKQT số 766626 của World Gold Council có địa chỉ c/o PricewaterhouseCoopers, Department Fiscal, 50, avenue Giuseppe-Motta CH-1211 Genève 2 (CH).

Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh khiếu nại quyết định nói trên, dựa trên các chứng cứ sau:

- Chủ sở hữu các nhãn hiệu đối chứng theo ĐKQT số 939717 và 766626 đã chuyển nhượng các nhãn hiệu này cho người nộp đơn;

- Nhãn hiệu đối chứng theo ĐKQT814654 đã hết hiệu lực từ ngày 12/11/2013 mà không được chủ sở hữu gia hạn, đến nay đã quá 05 năm, vì vậy không còn là trở ngại cho việc đăng ký nhãn hiệu “WORLD GOLD COUNCIL, hình”.

Sau khi kiểm tra tính xác thực của các chứng cứ Cục SHTT thấy khiếu nại là có cơ sở nên đã ra Quyết định số 1092/QĐ-SHTT ngày 24/3/2020 hủy bỏ quyết định tạm thời từ chối trước đây và tiến hành các thủ tục bảo hộ nhãn hiệu “WORLD GOLD COUNCIL, hình” theo Đơn quốc tế (ĐQT) số 10100573./.

Các bài viết khác