Logo

Vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan có thể bị xử phạt hành chính thế nào?

17/09/2021
Mức phạt cao nhất có thể lên tới 500 triệu ĐVN.

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có mức xử phạt đối hành vi vi phạm quyền tác giả cao nhất là 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, 500 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Điều 171a Bộ Luật hình sự quy định hình phạt đối với hành vi sao chép, phân phối với quy mô thương mại, hình phạt cao nhất là phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm.

Theo luật định, để bảo vệ quyền của mình chủ thể quyền tác giả có quyền:

- Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền tác giả;

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền tác giả phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định pháp luật; Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đăng ký quyền tác giả lkhông bắt buộc phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nên và cần thực hiện việc đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. Bởi vì khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì họ không có nghĩa vụ phải chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Đây chính là một lợi thế của việc đăng ký quyền tác giả. Thêm vào đó, thông tin liên quan đến tác phẩm đăng ký sẽ được đưa lên website Quyền tác giả Việt Nam để công chúng biết, tránh việc sử dụng hoặc khai thác trái pháp luật./.

Các bài viết khác