Logo

Triển lãm trực tuyến của WIPO: Sở hữu trí tuệ cho một thế giới khỏe mạnh hơn.

25/10/2021
Triển lãm mở từ ngày 04/10/2021 đến ngày 31/12/2021.

Triển lãm được tổ chức nhằm kỷ niệm 10 năm ra đời mô hình WIPO Re:Search. Đây là cơ chế hợp tác công - tư do WIPO quản lý với sự hợp tác của tổ chức phi chính phủ BVGH (BIO Ventures for Global Health). WIPO Re:Search xác định sứ mệnh của mình là đẩy nhanh việc tìm ra và phát triển các công nghệ liên quan đến các bệnh nhiệt đới bị bỏ quên - bệnh sốt rét và bệnh lao, bằng cách chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng nghiên cứu y tế toàn cầu, xúc tiến và thúc đẩy hợp tác y tế toàn cầu và góp phần xây dựng năng lực ở các nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, WIPO cũng cho ra mắt ấn phẩm có tên “10 năm đầu của WIPO Re:Search trong xúc tiến hoạt động hợp tác và đổi mới sáng tạo toàn cầu để chống lại các bệnh nhiệt đới bị bỏ quên - bệnh sốt rét và bệnh lao”. Ấn phẩm này tổng kết lại các thành tựu đáng nhớ của hoạt động hợp tác và mạng lưới khoa học trên 150 thành viên tại 46 quốc gia của WIPO Re:Search, đồng thời bàn về định hướng tương lai của mô hình này.

https://ipvietnam.gov.vn/image/template?img_id=1211818&t=1634788587091

Hãy vào xem Triển lãm và tuy cập ấn phẩm nêu trên tại đường dẫn:

https://www.wipo.int/research/en/

https://wkcexhibitions.wipo.int/globalhealth/

 

Các bài viết khác