Logo

Trên khía cạnh danh mục sản phẩm “ALIMET” không tương tự gây nhầm lẫn với “ALIMET 20 DF”

16/03/2020
“ALIMET” đăng ký cho sản phẩm “Chất bổ sung cho thức ăn động vật dưới dạng axit amin dùng cho mục đích thú y” thuộc Nhóm 05 bị từ chối  với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “ALIMET 20 DF”...

Nhãn hiệu “ALIMET” theo Đơn số 4-2005-05822 của Novus International, Inc.,(USA) cho sản phẩm “Chất bổ sung cho thức ăn động vật dưới dạng axit amin dùng cho mục đích thú y” thuộc Nhóm 05 bị Cục SHTT từ chối theo Quyết định số 52823/QĐ-SHTT ngày 30/9/2010 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “ALIMET 20 DF” đăng ký cho sản phẩm “thuốc bảo vệ thực vật” thuộc cùng Nhóm 05 đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKNH số 51855 dưới tên Công ty CP Kiên Nam.

Đại diện cho chủ đơn, Phạm và Liên danh đã khiếu nại, đề nghị Cục SHTT xem xét cấp Giấy chứng nhận ĐKNH cho nhãn hiệu “ALIMET”. Cơ sở để khiếu nại là mặc dù cả nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng đều có thành phần chữ “ALIMET” nhưng danh mục sản phẩm của hai nhãn hiệu khác biệt về bản chất, mục đích sử dụng, kênh phân phối và đối tượng khách hàng; do vậy không gây nhẫm lẫn cho khách hàng. Cụ thể như sau:

(i) Về bản chất, danh mục sản phẩm mà nhãn hiệu “ALIMET” xin đăng ký bảo hộ là chất bổ sung cho thức ăn chăn nuôi nhằm kích thích hệ miễn dịch và tăng cường khả năng kháng bệnh cho vật nuôi, được người chăn nuôi sử dụng theo sự hướng dẫn của bác sỹ thú y và được bán, phân phối tại các cửa hàng thức ăn chăn nuôi gia súc;

(ii) Trong khi đó, danh mục sản phẩm của nhãn hiệu đối chứng ““ALIMET 20 DF” là các độc chất dùng để diệt trừ sinh vật gây hại, điều hòa sinh trưởng thực vật, xua đuổi hoặc dẫn dụ các sinh vật gây hại để tiêu diệt chúng và những sản phẩm này thường được bán tại các cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật.

Nhận thấy nội dung khiếu nại của người nộp đơn là có cơ sở Cục SHTT đã ra Quyết định số 849/QĐ-SHTT ngày 06/3/2020 hủy bỏ quyết định từ chối trước đó và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “ALIMET’ theo Đơn số 4-2005-05822.

Các bài viết khác