Logo

Trao đổi bàn tròn các chuyên đề về sở hữu trí tuệ và quản lý hồ sơ dành cho cơ quan tư pháp

17/11/2020

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN và Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) USPTO sẽ tổ chức một loạt trao đổi bàn tròn trực tuyến dành cho các cơ quan tư pháp về các chuyên đề sở hữu trí tuệ và quản lý hồ sơ (Virtual Roundtable Series for the Judiciary on Intellectual Property Issues and Case Management).

Mặc dù đối tượng đích của các buổi trao đổi này là các cơ quan tư  pháp, cụ thể là các thẩm phán của các nước ASEAN, nhưng cũng rất bổ ích cho các luật sư và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian từ 30/11 đến 6/12/2020 có 09 buổi trao đổi bàn tròn, mỗi buổi là 90 phút, (từ 7AM-8:30AM U.S. Eastern Time/7:00PM-8:30PM BKK/Hanoi Time).

Chuyên đề của 09 buổi trao đổi này là:

1. Welcome/Opening Remarks and Overview of Intellectual Property Laws

2. Role of Administrative Boards and Federal Judicial Review in Patent and Trademark Matters

3. Roundtable on IP Issues and Legal Trends

4. Challenges for Consumers and Rights Holders in a Global/Online Environment

5. Adjudicating Disputes and Transparency in Proceeding and Decision-Making

6. Provisional Remedies, Calculation of Damages, and Use of Expert Witness Testimony in IP Civil Cases

7. Use of Alternative Dispute Resolution (ADR) in IP and Related Disputes

8. Criminal Prosecution in IP Cases and Achieving Deterrence: Appropriate Penalties and Sentencing in IP Criminal Cases

9. IP and the Courts in the Fourth Industrial Revolution and Beyond: Some Observations

Cá nhân, tổ chức quan tâm có thể đăng ký tham dự theo đường dẫn sau:

https://web.cvent.com/event/e4acdb2b-3f38-4c9f-b0b4-e40e9a072807/summary

 

Các bài viết khác