Logo

Thay đổi cơ quan cấp phép kinh doanh dịch vụ pháp lý

05/08/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (KH-ĐT) vừa ban hành Công văn số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 gửi Sở KH-ĐT các tỉnh, thành điều chỉnh việc đăng ký kinh doanh một số ngành nghề mà nội dung thuộc về Luật Luật sư.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề “hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” (mã ngành 69101 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam), bao gồm hoạt động “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng”, cũng như các ngành nghề có cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” thì thực hiện việc đăng ký tại Sở Tư pháp (thay vì đăng ký tại Sở KH- ĐT cấp tỉnh trước đây)

Văn bản của Bộ KH-ĐT cũng nói rõ việc đăng ký các ngành nghề này được thực hiện theo tinh thần của Luật Luật sư và Nghị quyết 65/2006 của Quốc hội về thi hành Luật Luật sư.

Cũng là hoạt động tư vấn và dịch vụ nhưng không bao gồm cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” – chẳng hạn như tư vấn tài chính, tư vấn thuế, tư vấn du học, dịch vụ xin visa, dịch vụ xin giấy  phép lao động… thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn có liên quan.

Đáng chú ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý các doanh nghiệp trước đây đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo thủ tục Luật Doanh nghiệp, về các ngành, nghề có cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”, “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng” thì phải thực hiện đăng ký lại, tại Sở Tư pháp địa phương, và đáp ứng các điều kiện theo các quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết 65/2006 của Quốc hội./.  

Các bài viết khác