Logo

“SPORTDIRECT.com” được bảo hộ tổng thể cho sản phẩm/dịch vụ Nhóm 35

10/09/2020
Nhãn hiệu “SPORTDIRECT.com” đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ Nhóm 35 bị Cục SHTT từ chối với lý do mang tính mô tả, không có khả năng phân biệt như quy định tại Điều 74.2 (c) Luật SHTT.

Nhãn hiệu “SPORTDIRECT.com” theo Đơn số 4-2013-07877 của  Sportsdirect.com Retail Limited đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ “bán lẻ trực tuyến đồ thể thao, các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên, sách chỉ mục để ghi nhận thông tin liên quan đến đào tạo tập thể dục, ...thực phẩm chứa thuốc cho người chơi thể thao, kem lạnh để điều trị chấn thương thể thao” thuộc Nhóm 35 bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối với lý do  mang tính mô tả, không có khả năng phân biệt như quy định tại Điều 74.2 (c) Luật SHTT.

Đại diện cho người nộp đơn, Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh đã khiếu nại (lần 1) quyết định từ chối của Cục SHTT, lập luận rằng:

Dấu hiệu “SPORTDIRECT.com” không mô tả các dịch vụ đăng ký: Theo từ điển Anh – Việt,  “Sport” có nghĩa là “thể thao, môn thể thao, cuộc gặp gỡ để thi đấu điền kinh”; “Direct” có nghĩa là “gửi (thư, bưu phẩm), hường vào, chỉ thị, trực tiếp, không gián đoạn, nhắm vào, trực hệ”. Mặc dù các từ “Sport” và “Direct” có thể  bị coi là liên quan đến các dịch vụ thuộc Nhóm 35 mang nhãn hiệu đăng ký. Tuy nhiên về tổng thể tập hợp từ  “SPORTDIRECT” hoàn toàn không có nghĩa, trong cả tiếng Anh và tiếng Việt. Do vậy không thể cho rằng tập hợp từ này có tính mô tả, cùng lắm chỉ có thể coi là có thể gợi ý hoặc ám chỉ sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký.

Tại Quyết định số 3327/QĐ-SHTT ngày 21/9/2018 về giải quyết khiếu nại Cục SHTT đã bác bỏ  lập luận nói trên, cho rằng: yếu tố chính của nhãn hiệu xin đăng ký là  “SPORTDIRECT” sẽ gây liên tưởng hoặc có tính chất mô tả sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ, yếu tố còn lại là “.com” không có khả năng phân biệt; với đa số người Việt khi nhìn thấy “SPORTDIRECT.com” sẽ nghĩ rằng trang web này liên quan tới thể thao.

Không đồng ý với lập luận của Cục SHTT, Sportsdirect.com Retail Limited đã khiếu nại (lần 2) đối với Quyết định số 3327/QĐ-SHTT nói trên của Cục SHTT tới Bộ trưởng Bộ KH-CN. Trong khiếu nại lần 2 này người nộp đơn cũng đề nghị bảo hộ tổng thể “SPORTDIRECT.com”, không bảo hộ riêng các yếu tố “SPORT”, “DIRECT “ và “.com”.

Giải quyết khiếu nại, Bộ trưởng KH-CN đã ra Quyết định số 1601/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2020, trong đó kết luận: (i) Không chấp thuận kiếu nại của Sportsdirect.com Retail Limited, (ii) yêu cầu Cục SHTT xem xét lại khả năng bảo hộ nhãn hiệu “SPORTDIRECT.com”  ở dạng tổng thể; không bảo hộ riêng “SPORT”, “DIRECT “ và “.com”, và (iii) nếu người khiếu nại có đủ căn cứ chứng minh rằng quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng KH-CN là trái với quy định pháp luật có thể khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án.  

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng KH-CN và xem xét đề nghị bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “SPORTDIRECT.com” của người nộp đơn nêu trong khiếu nại lần 2, Cục SHTT thấy rằng:  nhãn hiệu chữ này được trình bày bằng kiểu chữ in hoa với phần chữ “SPORT” màu xanh lam, phần chữ “DIRECT” màu đỏ, phần chữ ‘com” là chữ thường với cỡ chữ nhỏ hơn, khác với cách trình bày thông thường và chỉ đăng ký cho duy nhất Nhóm 35, về tổng thể có khả năng phân biệt. Bởi vậy, Cục SHTT không áp dụng các điểm b), c) khoản 2 Điều 74 Luật SHTT để từ chối bảo hộ nhãn hiệu.

Ngày 23/7/2020 Cuch SHTT đã ra Quyết định số 2857/QĐ-SHTT hủy bỏ các quyết định trước đó và thực hiện thủ tục bảo hộ tổng thể nhãn hiệu  “SPORTDIRECT.com”,   không bảo hộ riêng “SPORT”, “DIRECT “ và “.com”./.

Các bài viết khác