Logo

Tin tức sự kiện

VIỆT NAM: Tòa án bác đơn khởi kiện đối với Quyết định hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 82099

26/07/2013
Ngày 08/9/2010, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Bình Minh) có đơn số ĐN1-2010-00125 đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 bảo hộ nhãn hiệu “TRUNG SƠN - XI MĂNG POOC LĂNG HỖN HỢP - HÒA BÌNH - ...

Hội thảo quốc tế “Sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và thực thi quyền sở hữu trí tuệ: kinh nghiệm của Việt Nam, Lào và Campuchia”. Hà Nội, 4-5/6/2013

25/07/2013
Trong hai ngày 4-5/6 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ  đã phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế “Sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và thực thi quyền sở hữu trí tuệ: kinh nghiệm của Việt Nam, Lào ...

Hệ thống đăng ký quốc tế Madrid không ngừng phát triển

25/07/2013
Đầu tháng 4 năm 2013 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã chính thức trao Công hàm gia nhập Nghị định thư Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại WIPO, đưa tổng số thành viên của Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn ...

Tình hình đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam năm 2012

25/07/2013
Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, tuy tình hình kinh tế trong nước và nước ngoài vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng lượng đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của người trong nước và nước ngoài tại Việt Nam vẫn tăng trong ...

Ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

25/07/2013
Ngày 20/02/2013 Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 05/02/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp.

Ban hành Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

25/07/2013
Ngày 30/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ...

Ban hành Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

25/07/2013
Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (Nghị định 103/2006/NĐ-CP sửa đổi) đã chính ...

Nội dung chủ yếu của NĐ 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp hiệu lực từ 09/11/2010

25/07/2013
Nghị định 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN được Chính phủ ban hành ngày 21/9/2010, có hiệu lực từ ngày 09/11/2010 nhằm hướng dẫn thi hành: - Những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở  ...

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có hiệu lực từ 09/11/2010

25/07/2013
Ngày 21/9/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN). Nghị định gồm 05 chương, 39 điều quy định cụ thể về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, xác định giá trị ...

Thông tư 14/2010/TT-BKH - Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

25/07/2013
Giấy chứng nhận đăng ký điện tử có giá trị như Giấy chứng nhận bằng văn bản - Ngày 04 tháng 6 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký ...

Thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng từ ngày 1/6/2010

25/07/2013
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 15/4/2010, thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. Quy định cụ thể việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là từ ngày 1/6/2010 cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp chỉ cần ...

Từ ngày 01/06/2010, cởi trói trong đặt tên doanh nghiệp

25/07/2013
Ngày 15-4, Chính phủ ban hành Nghị định 43 về đăng ký doanh nghiệp, thay cho nghị định về đăng ký kinh doanh hiện nay. Nghị định mới cho phép tên doanh nghiệp có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W.

Vụ việc điển hình