Logo

Nhãn hiệu “TOYO-SASAKI-GLASS Co.;Ltd” được chấp nhận đăng ký

03/10/2022
Cơ sở: Điều 74.2(e), Luật SHTT.

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) 4-2011-00806 “TOYO-SASAKI-GLASS Co.;Ltd” cho các sản phẩm “Bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa; đồ chứa đựng bằng thủy tinh dùng cho gia dụng và nhà bếp...” thuộc Nhóm 21 bị Cục SHTT từ chối với lý do tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “TOYO’S” bảo hộ theo Giấy Chứng nhận ĐKNH số 57058 (“nhãn hiệu đối chứng”).

Khiếu nại quyết định nói trên, chủ nhãn hiệu xin đăng ký đã cung cấp bằng chứng cho thấy nhãn hiệu đối chứng đã bị hủy bỏ hiệu lực với lý do đã không sử dụng 05 năm liên tục cho các sản phẩm mang nhãn hiệu tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Cục SHTT đã hủy bỏ quyết định từ chối trước đó và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “TOYO-SASAKI-GLASS Co.;Ltd” tổng thể, không bảo hộ riêng yếu tố chữ “GLASS Co.;Ltd”./.

Các bài viết khác