Logo

Nhãn hiệu “PREMIO” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

17/03/2022
Căn cứ: Các Điều 95.1.d và 95.4, Luật SHTT

Phạm và Liên danh,  thừa ủy quyền và đại diện cho Zott SE & Co. KG đã nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị chấm dứt hiệu lực Đăng ký nhãn hiệu quốc gia Việt Nam số 269938 “PREMIO” cho các sản phẩm “sữa; các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa với sữa là thành phần chủ yếu” thuộc Nhóm 29 với lý do nhãn hiệu đã không được sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu.

Vụ việc đang được Cục SHTT thụ lý.

Các bài viết khác