Logo

Nhãn hiệu đăng ký là chữ tiếng Nhật – Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ

02/10/2021

Nhãn hiệu chữ tiếng Nhật (hình đính kèm) theo đơn quốc tế số 1520282  của IKEDA MOHANDO CO., LTD. (JP) bị Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối bảo hộ với lý do các ký tự chứa trong nhãn hiệu thuộc các ngôn ngữ không thông dụng ở Việt Nam (Điều 74.2(a), Luật SHTT). 
Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn, Phạm và Liên danh khiếu nại quyết định từ chối của Cục SHTT, biện luận trong trường hợp cụ thể này dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với cộng đồng tiêu dùng người Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam biết tiếng nhật; vì thể việc áp dụng Điều 74.2(a) liên quan tới ngôn ngữ không thông dụng và bỏ qua thương mại thực tế của sản phẩm trên thị trường Việt Nam để từ chối đơn là không hợp lý.
Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác