Logo

Nhãn hiệu “KIS” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

18/03/2022
Căn cứ: Điều 95.1.d, Luật SHTT

Thừa ủy quyền và đại diện Siam Kubota Corp. Ltd., Phạm và Liên danh đã nộp đơn đề nghị Cục SHTT xem xét chấm dứt hiệu lực Đăng ký quốc tế nhãn hiệu No. 724544“KIS” chỉ định Việt nam với lý do nhãn hiệu đã không được sử dụng 05 năm liên tục bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép ở Việt Nam từ tháng 1/2015.

Vụ việc đang được Cục SHTT thụ lý.

Các bài viết khác