Logo

Nhãn hiệu “BRUSH.WHITEN.GO” bị tạm thời từ chối bảo hộ.

06/12/2019
“BRUSH.WHITEN.GO” theo Đơn quốc tế số 1185600 của Colgate-Palmolive bị tạm thời từ chối bảo hộ với lý do không có khả năng phân biệt, mô tả sản phẩm...

Nhãn hiệu “BRUSH.WHITEN.GO” theo Đơn quốc tế (ĐQT) số 1185600 của Colgate-Palmolive (USA)  yêu cầu bảo hộ cho các sản phẩm “kem đánh răng, chế phẩm làm trắng răng”, “dụng cụ nha khoa các loại” và “bàn chải đánh răng” thuộc các Nhóm 03, 10, 21 bị Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối bảo hộ với lý do không có khả năng phân biệt vì mô tả sản phẩm (viện dẫn Điều 74.2.c. Luật Sở hữu trí tuệ).

Phạm và Liên danh đại diện cho chủ đơn khiếu nại quyết định nói trên. Căn cứ để khiếu nại là (i) Nhãn hiệu đăng ký theo ĐQT nói trên là nhãn hiệu chữ gồm 3 từ “BRUSH.WHITEN.GO” không viết liền nhau mà được tách bởi dấu chấm (“.”), bởi vậy có thể được hiểu [dịch ra tiêng Việt] là “chải, làm trắng, đi” là một tổng thể độc đáo không mô tả bất kỳ đặc tính, chức năng nào của các sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký mặc dù nhãn hiệu có chứa từ “BRUSH” và “WHITEN” mô tả sản phẩm. Trong trường hợp này cần xem xét nhãn hiệu đăng ký dưới dạng tổng thể, nếu tách riêng từng phần là không phù hợp và (ii) thực tế xét nghiệm cho thấy nhãn hiệu đăng ký đã được chấp thuận bảo hộ tại các nước mà tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ hoặc được công nhận là ngôn ngữ chính thức, cụ thể là Mỹ, Úc, New Zealand, Đức, Ukraine, Serbia, Thụy Sĩ, Ma-rốc.

Cục SHTT vẫn giữ nguyên quan điểm, kết luận rằng về tổng thể  “BRUSH.WHITEN.GO” vẫn mang tính mô tả và việc nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ ở một số quốc gia không phải là cơ sở để bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam. Chủ đơn, nếu không đồng ý với quyết định của Cục SHTT có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo quy định pháp luật.

Các bài viết khác