Logo

“MUHI” vs. “MUJI” & “MUJI, các chữ tiếng Nhật [mujirushi ryohin]”

09/06/2021
Nhãn hiệu “MUHI” theo Đơn QT số 1261219, chỉ định Việt Nam,  bị tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “MUJI” và “MUJI, các chữ tiếng Nhật [mujirushi ryohin]”

Nhãn hiệu “MUHI” theo Đơn QT số 1261219, chỉ định Việt Nam,  của Ikeda Mohando Co., Ltd (JP) đăng ký cho các sản phẩm “Dược phẩm, các chế phẩm vệ sinh và thú y...”  thuộc Nhóm 05 bị Cục SHTT tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “MUJI” và “MUJI, các chữ tiếng Nhật [mujirushi ryohin]” đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số 202741 và số 185181 cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các Nhóm 03 đến 11, Nhóm 14, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39 và 43.

Người nộp đơn khiếu nại quyết định nói trên của Cục SHTT, lập luận rằng:

- Nhãn hiệu đăng ký “MUHI”  và hai nhãn hiệu đối chứng “MUJI”  và  “MUJI, các chữ tiếng Nhật [mujirushi ryohin]” đều là các nhãn hiệu chữ đơn giản, cụ thể gồm 4 chữ cái và hai âm tiết. Tuy chúng có hai chữ đầu [MU] giống nhau nhưng khác biệt ở hai chữ đứng sau, là “HI” và “JI”. Cách đọc của chúng cũng  khác nhau, là “mu-hi” và “mu-di”. Thực tế cho thấy, đối với các nhãn hiệu chỉ có một hoặc hai âm tiết thì chỉ cần có sự khác biệt của một ký tự cũng đủ để người tiêu dùng phân biệt chúng với nhau;

- Sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng là “dược phẩm...”, thường được mua theo đơn thuốc/ hoặc sự chỉ định của bác sĩ nên khách hàng sẽ thận trọng, khó có thể nhầm lẫn “MUHI” với “MUJI”; và

- Chủ đơn đã được chủ các nhãn hiệu đối chứng cấp Thư chấp thuận cho phép sử dụng nhãn hiệu “MUHI” theo ĐQT 1261219 cho các sản phẩm thuộc Nhóm 05 tại Việt Nam.

Chấp nhận lập luận nói trên là có cơ sở và thuyết phục, Cục SHTT đã hủy bỏ thông báo tạm thời từ chối bảo hộ trước đó và ra Quyết định số1430/QĐ-SHTT ngày 14/05/2021 bảo hộ  nhãn hiệu “MUHI” theo ĐQT  số 1261219./.

Các bài viết khác