Logo

Loại bỏ các Nhóm 35 & 44  “THE GRAND HO TRAM STRIP, hình” được chấp nhận bảo hộ.

07/02/2020
Dấu hiệu “THE GRAND HO TRAM STRIP, hình”  theo Đơn số 4-2013-11207 của Asian Coast Development Ltd. (Canada) bị từ chối cấp Giấy CNĐKNH cho các Nhóm 35, 41, 43 và 44 với lý do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng “GRAND”, “P Grand, hình”, “Grand Hotel”, "LE GRAND”...

Nhãn hiệu “THE GRAND HO TRAM STRIP, hình”  theo Đơn số 4-2013-11207 của Asian Coast Development Ltd. (Canada) bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Giấy CNĐKNH) cho các Nhóm 35, 41, 43 và 44 theo Quyết định số 12758/QĐ-SHTT ngày 07/03/2016 với lý do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng: “GRAND” của  ONOMENTO Co.,Ltd. theo Đăng ký quốc tế số 677618 ;  “P Grand, hình” của Công ty TNHH Trí Minh theo Giấy CNĐKNH số 71382;  “Grand Hotel” của Công ty TNHH MTV theo Giấy CNĐKNH số 117349; “Grand, hình” của ONOMENTO Co., Ltd. theo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 963018, và “LE GRAND” của Công ty CP TOJI Việt Nam theo Giấy CNĐKNH số 133704.

Đại diện cho chủ đơn, Phạm và Liên danh đã khiếu nại quyết định nói trên và đề nghị cấp Giấy chúng nhận ĐKNHHH cho Đơn số Đơn số 4-2013-11207 với lý do sau:

(i) Người nộp đơn đã tiến hành thủ tục loại bỏ các Nhóm 35 và 44 ra khỏi danh mục đăng ký. Như vây, danh mục dịch vụ còn lại thuộc Nhóm 41 là các dịch vụ giải trí câu lạc bộ đêm với âm nhạc, khiêu vũ và hài kịch; dịch vụ sòng bạc (casino) và đánh bạc; tổ chức buổi biểu diễn, tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải trí...và Nhóm 43 là các dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ khu nghỉ dưỡng cụ thể là cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và nước uống cho khách do chính nhà hàng thực hiện... không còn tương tự với các sản phẩm/dịch vụ của các nhãn hiệu đối chứng theo ĐKQT số 677618 và các Giấy CNĐKNH số 71382 và 133704;

(ii) Người nộp đơn Asian Coast Development Ltd. đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ các nhãn hiệu theo các Giấy CNĐKNH số 315473 và 315474 có thành phần ““THE GRAND HO TRAM STRIP”  cho các dịch vụ thuộc Nhóm 41 và 43 tương tự với nhãn hiệu đăng ký

Sau khi xem xét, thấy khiếu nại là có cơ sở Cục SHTT đã ra Quyết định số 6259/QĐ-SHTT ngày 27/12/2019 hủy bỏ quyết định từ chối trước đó và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu  “THE GRAND HO TRAM STRIP, hình” theo Đơn số 4-2013-11207.

Các bài viết khác