Logo

Khiếu nại việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu “NATURES AID”

02/10/2021

Nhãn hiệu “NATURES AID” đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm 05 bị Cục SHTT tạm thời từ chối bảo hộ với lý do không đáp ứng các yêu cầu bảo hộ, cụ thể là nhãn hiệu mang tính mô tả sản phẩm (Điều 74.2(c,e) và tương tự gây nhầm lẫn với hai nhãn hiệu có trước là “BEEKEI L 30 TABLETES natures aid Lutein Eye Complex, hình” và “BEEKEI L 30 TABLETES Actives Man natures aid, hình”. 
Đại diện cho chủ nhãn hiệu, Phạm và Liên danh đã nộp đơn khiếu nại.
Vụ việc đang được Cục SHTT xử lý./.

Các bài viết khác