Logo

Khiếu nại thành công, “SET WET style TM, hình” được chấp nhận bảo hộ tổng thể.

30/05/2020

Nhãn hiệu “SET WET style TM, hình”  theo Đơn đăng ký nhãn hiệu (ĐKNH) số 4-2010-17805 ngày 123/8/2010 của Halite Personal Care India Private Limited (India) cho các chế phẩm, mỹ phẩm tỏa mùi thơm, bao gồm cả chất khử mùi dùng cho cá nhân thuôc Nhóm 03 bị Cục SHTT từ chối (theo Quyết định số 5158/QĐ-SHTT ngày  26/01/2015) với lý do có tính mô tả sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về tính năng, công dụng của sản phẩm, dựa trên   Khoản 5 Điều 73 Luật SHTT rằng “dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu là dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn và có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa , dịch vụ” và Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT rằng “ nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt  nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu”

Đại diện khách hàng, Văn phòng LS Phạm và Liên danh đã khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ của Cục SHTT. Luận cứ của việc khiếu nại là:

i) Từ “SET” tiếng Anh, theo Từ điển Anh-Việt có rất nhiều nghĩa như “bộ, tập hợp, đặt, để, tạo ra, đặt ở, nằm ở...” ; từ “WET” có nghĩa “ướt, đẫm nước, có mưa, ẩm, ẩm ướt...”;  và từ “style” có nghĩa “phong cách, tác phong...”

 “WET” mang tính mô tả [sản phẩm], tuy nhiên tập hợp  “SET WET”, với cách bố trí  “SET” ở trên và “WET” ở dưới  như xuất hiện trong nhãn hiệu, là một từ   sáng tạo, không có nghĩa, bởi vậy nó không liên quan và không thể mô tả các chế phẩm, mỹ phẩm tỏa mùi thơm, bao gồm cả chất khử mùi dùng cho cá     nhân”; và không thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về tính năng, công dụng của các sản phẩm này;

ii) Bởi được nhận định như vậy nên nhãn hiệu “SET WET style TM, hình” được chấp nhận bảo hộ ở nhiều quốc gia như Liên bang Nga, U-crai-na, Niu Di-lân, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất, Thái Lan, Panama v.v.,  trong đó có các nước mà tiếng Anh được sử dụng rộng rãi.

Nhận thấy lý do khiếu  nại là có cơ sở, Cục SHTT đã ra Quyết định số 1791/QĐ-SHTT ngày 21/5/2020 hủy bỏ quyết định từ chối trước đó và bảo hộ tổng thể  nhãn hiệu “SET WET style TM, hình”, không bảo hộ riêng “SET”, “ WET” “style” và “TM”./.

Các bài viết khác