Logo

Khiếu nại thành công, “dimchae, cook, hình” được chấp nhận bảo hộ

01/10/2021

Nhãn hiệu xin đăng ký “dimchae, cook, hình” theo đơn quốc tế số 1295404  của Dayou Wini Co.,Ltd., (KR) bị Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “DIMCHAE”.

Quyết định nói trên bị khiếu nại vì nhãn hiệu  “DIMCHAE” đã được chuyển nhượng cho chính người nộp đơn, bới vậy không còn là rào cản để “dimchae, cook, hình” đăng ký xin bảo hộ.

Cục SHTT đã hủy bỏ từ chối trước đó và ra quyết định bảo hộ nhãn hiệu. 

Các bài viết khác