Logo

Khiếu nại thành công, ”CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT được chấp nhận bảo hộ

29/09/2021

Nhãn hiệu ”CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT” theo đơn đăng ký quốc tế số 1171036  của The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, The Old Schools, Cambridge CB2 1TN  (GB) bị Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối bảo hộ với lý do mô tả và tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng ”THE CAMBRIDGE INSTITUTE BRITISH & AMERICAN ENGLISH FOR PLEASURE & BUSINESS”. 
Đại diện cho chủ đơn, Phạm và Liên danh đã khiếu nại.
Xem xét lại vụ việc, nhận thấy chứng cứ của người khiếu nại là có cơ sở, Cục SHTT đã hủy bỏ quyết định từ chối trước đó và ra quyết định bảo hộ nhãn hiệu tổng thể, không bảo hộ riêng ”ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT”./.   

Các bài viết khác