Logo

JICA sẽ hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ nâng cao năng lực thẩm định đơn đăng ký sáng chế

19/08/2020

Trong 03 ngày, từ 12 đến 14/8/2020, Cục SHTT đã tham gia họp trực tuyến với Văn phòng JICA Việt Nam, JICA Nhật Bản và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) nhằm xây dựng nội dung cho một dự án ODA mới kéo dài 02 năm dự kiến triển khai vào Quý I năm 2021.

Trong những năm qua, trên lĩnh vực SHTT, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam 03 dự án hợp tác kỹ thuật, cụ thể gồm: (i) Dự án MOIPA “Hiện đại hóa quản trị sở hữu công nghiệp” (2000-2004) qua đó xây dựng Hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp IPAS giúp quản lý quy trình xử lý đơn từ khi nhận đơn đến khi cấp bằng và theo dõi hiệu lực văn bằng bảo hộ  mà Cục SHTT vẫn đang vận hành cho đến nay; (ii) Dự án UTIPINFO "Ứng dụng thông tin SHCN tại Việt Nam" (2005-2009) với việc phát triển thêm một số ứng dụng trên cơ sở kết quả của Dự án MOIPA, cụ thể là xây dựng hệ thống tra cứu thông tin SHCN phục vụ quá trình thẩm định đơn của Cục SHTT, xây dựng thư viện điện tử IP-Lib phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin SHCN của công chúng và xây dựng hệ thống nộp/nhận đơn điện tử để Cục sẵn sàng sử dụng khi điều kiện cho phép và (iii) Dự án “Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” (tháng 6/2012- tháng 3/2017) với những kết quả đáng ghi nhận đối với hệ thống thực thi quyền SHTT, cụ thể là tuyển chọn và đào tạo 14 giảng viên chính để thực hiện các khóa đào tạo nội bộ; biên soạn tài liệu giảng dạy về SHTT; xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống chia sẻ thông tin thực thi quyền SHTT giữa Cục SHTT và các cơ quan đồng triển khai Dự án; xây dựng và phổ biến đĩa phim hoạt hình về SHTT dành cho thiếu nhi.

Bên cạnh đó, Chương trình Thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH- Patent Prosecution Highway) ký kết giữa Cục SHTT và JPO cho phép thẩm định nhanh những đơn sáng chế đã có kết quả thẩm định của JPO nộp tại Cục SHTT. Sau 3 năm triển khai Chương trình thử nghiệm PPH giai đoạn 1, hiện hai Cơ quan đang triển khai giai đoạn 2 (2019 – 2022) của Chương trình với hạn mức gấp đôi giai đoạn 1, cụ thể là sẽ thực hiện 200 yêu cầu PPH/năm.

 

Các bài viết khác