Logo

Hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật SHTT

30/08/2021
Ngày 28/08/2021 Ủy ban PLQH và Viện NCLP đã tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật SHTT

Ngày 28/08/2021 Ủy ban Pháp luật Quốc hội (PLQH) và Viện nghiên cứu lập pháp  (NCLP) thuộc Ủy ban Thường vụ QH đã tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật sở hữu  trí tuệ (“Dự thảo Luật”)   nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi, thu thập ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa  học về các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong  Dự thảo Luật.

Ông Hoàng Thanh Tùng, UVTW Đảng Chủ nhiệm Uỷ Ban PLQH  và TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện NCLP chủ trì, điều hành Hội thảo.
Hội thảo đã nghe 07 tham luận của từ đại diện của các Hiệp hội, trường đại học, Tòa án NDTC và các Công ty Luật...tập trung vào các nội dung sau:

-   Các quy định về thu hẹp các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt vi phạm hành chính;
-   Các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan;
-   Việc trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ KH-CN sử dụng toàn bộ hoặc một phần phần ngân sách nhà nước;
-   Các quy định về quyền đối với giống cây trồng;
-   Một số điều của Luật SHTT nhằm đảm bảo thi hành các cam kết SHTT trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia;
-   Đánh giá tổng quan đối với Dự thảo Luật (bố cục, kĩ thuật lập pháp, phần quy định chung và các phần khác…).

Các tham luận và phát biểu đã nêu lên những bất cập, hạn chế trong các quy định liên quan đến thủ tục xác lập quyền SHCN (sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, thủ tục khiếu nại  …), đăng ký quyền tác giả;  các phương án  và vấn đề nẩy sinh khi hạn chế thực thi quyền SHTT bằng biện pháp hành chính (dự kiến áp dụng đối với xâm phạm quyền SHTT đối với quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu quyền, người tiêu dùng hoặc cho xã hội), các điều kiện nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về SHTT (thông tin SHCN, vai trò của các tổ chức đại diện SHCN)... và nhiều vấn đề khác.

Phát biểu giải trình tại Hội thảo, đại diện các Cơ quan tham gia soạn thảo là Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHHTT&DL) và Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng Dự thảo Luật  đã đề cập đến rất nhiều nội dung của Luật SHTT (gần 90 Điều) do vậy tên gọi ban đầu là Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu  trí tuệ đã được đổi thành Dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật SHTT. Các cơ quan soạn thảo cũng cám ơn, ghi nhận các ý kiến đóng góp và đã giải thích, làm rõ một số vấn đề có liên quan .

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Chủ nhiệm  Ủy ban PLQH Hoàng Thanh Tùng cám ơn các đại biểu và đại diện các Cơ quan đã tham dự Hội thảo (tại chỗ và từ xa) trong hoàn cảnh cách ly theo Chỉ thị 16 đã đóng góp rất nhiều ý kiến có giá trị; ông nhận xét rằng các vấn  đề nêu trong Dự thảo Luật là khó, phức tap và đề nghị các Cơ quan soạn thảo phối hợp với Vụ pháp luật của Ủy ban PLQH tiếp tục nghiên cứu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện Dự thảo Luật để có thể trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới./.

 

Các bài viết khác