Logo

Dự kiến tháng 11/2020 công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

09/09/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (dự án Luật) đã chính thức họp phiên thứ nhất ngày 01/9/2020 và thống nhất tiến độ triển khai các công việc để có thể công bố dự thảo Luật vào tháng 11 năm 2020 để lấy ý kiến rộng rãi.

Tham dự cuộc họp có đại diện của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội và các thành viên Tổ biên tập dự án Luật là đại diện của các bộ, ngành có liên quan, bao gồm Văn phòng Chính phủ và các Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ảnh: Ông Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì cuộc họp.

Về tiến độ xây dựng Dự án Luật, các thành viên đã thảo luận và nhất trí cố gắng hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật trình Chính phủ trong tháng 6/2021. Bản dự thảo sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các cơ quan chủ trì trong tháng 11/2020 để lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là từ các doanh nghiệp/tổ chức chịu tác động trực tiếp của việc sửa đổi luật trước khi trình Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến vào tháng 4/2021./.

Các bài viết khác