Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “TIANFU NTK, hình” bị phản đối

16/04/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT

Thay mặt và thừa ủy quyền NGK Spark Plug Co.,Ltd (“NGK”- JP), chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số No.123019 “NTK”, Phạm và Liên danh đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu số No.4-2020-27356 “TIANFU NTK, hình” đăng ký cho các sản phẩm “bộ phận của máy móc thiết bị thuộc nhóm này, cụ thể như: lưỡi cưa, lưỡi cắt, đá mài, đá cắt, mũi khoan, đĩa nhám xếp (tất cả đều là bộ phận của máy móc” thuộc Nhóm 07 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước đang được bảo hộ của NGK đăng ký cho các sản phẩm tương tự cũng thuộc Nhóm 07. Thêm vào đó, nhãn hiệu xin đăng ký còn chứa tên địa danh Tianfu của Trung Quốc có thể gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa mang nhãn hiệu.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác