Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “SATA, hình” bị phản đối

28/11/2022
Căn cứ:  Điều 90.2 và 112, Luật SHTT

Apex Brands, Inc., có địa chỉ tại 1000 Lufkin Road, Apex NC 27539 (US), là chủ sở hữu Đăng ký QT số 1363690 “SATA” (“nhãn hiệu đối chứng”) được bảo hộ ở Việt Nam cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các Nhóm 06, 07, 08, 09, 25 & 37 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022- 18916 “SATA, hình” (nhãn hiệu xin đăng ký) cho các sản phẩm “quần áo, hàng may mặc” thuộc Nhóm 25 và các sản phẩm/dịch vụ khác thuộc các Nhóm 35 & 40 với lý do: (i) danh mục sản phẩm thuộc Nhóm 25 của nhãn hiệu xin đăng ký trùng lặp hoặc tương tự với danh mục sản phẩm của nhãn hiệu đối chứng đã đăng ký trước, và (ii) yếu tố chữ “SATA” của nhãn hiệu xin đăng ký tương tự với nhãn hiệu đối chứng.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác