Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “HĐ.Duck, hình” bị phản đối một phần

30/03/2022
Căn cứ: Điều 112 và Điều 74.2(e) Luật SHTT

Thay mặt và thừa ủy quyền S.C Johnson & Son, Inc., Phạm và Liên danh đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối một phần Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-38928 “HĐ.Duck, hình” bảo hộ các sản phẩm “Nước tẩy rửa: nước giặt; nước rửa chén; nước rửa tay; nước tẩy; mỹ phẩm” thuộc Nhóm 03 và “Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước tẩy rửa: nước giặt, nước rửa chén, nước rửa tay, nước tẩy” thuộc Nhóm 35 với lý do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “DUCK” và  “DUCK,hình” của Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA; Duck Global Licensing Ltd.)

Cụ thể, diện mạo, cách phát âm, ý nghĩa và ấn tượng tổng  thể của nhãn hiệu xin đăng ký và các nhãn hiệu đối chứng là tương tự và cùng đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ trùng/tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác