Logo

Đơn đăng ký nhãn “CC, hình” bị phản đối

19/03/2022
Căn cứ:  Điều 112 và 74.2(e) Luật SHTT

Zino Davidoff SA, chủ sở hữu Đăng ký quốc tế IRN.930604 “CC, hình” chỉ định Việt Nam cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các Nhóm 03, 09, 14, 16,18, 25 và 35 đã nộp đơn tới Cục SHTT phải đối đơn đăng ký nhãn hiệu số No. 4-2021-41347 “CC, hình” đăng ký cho các dịch vụ “kinh doanh (mua bán)mỹ phẩm; thực phẩm chức năng” thuộc Nhóm 35 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước của Zino Davidoff SA cũng đăng ký cho các dịch vụ tương tự thuộc Nhóm 35.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác