Logo

Đăng ký nhãn hiệu “TNA TENIMEX, hình” bị đề nghị chấm dứt một phần hiệu lực

17/03/2022
Căn cứ: Điều 95.1.d và 95.4 Luật SHTT

Thừa ủy quyền và đại diện Aritzia LP (Canada), Phạm và Liên danh đã nộp đơn đề nghị Cục SHTT xem xét chấm dứt một phần hiệu lực Đăng ký nhãn hiệu số 161409 “TNA TENIMEX, hình” với lý do không sử dụng từ ngày 01/10/2016 (theo Báo cáo kết quả điều tra số 79/VKTTC-TTGC-CVNH NGÀY 25/10/21 của Tạp chí Thị trường giá cả - Bộ Tài chính).

Cụ thể, đề nghị chấm dứt hiệu lực đăng ký đối với phần dịch vụ “mua bán: giày da, túi xách, đồng hồ, mắt kính, quần áo” thuộc Nhóm 35.

Vụ việc đang được Cục SHTT thụ lý.

Các bài viết khác