Logo

Đăng ký nhãn hiệu No.324990 “IFD, hình” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực một phần

05/10/2022

Căn cứ: Điều 74.2.(e), Luật SHTT

Vailen Investment Pte.Ltd., chủ sở hữu ĐK quốc gia (VN) số 319338 “fussion,hình” (“nhãn hiệu đối chứng”) - đã nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị hủy bỏ hiệu lực một phần, cụ thể là phần hình con chim bay, của Đăng ký nhãn hiệu quốc gia số No.324990 “IFD, hình” (“nhãn hiệu bị phản đối”) - với lý do không đáp ứng điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng theo quy định tại Điều 74.2(e) Luật SHTT. Cụ thể, (i) phần hình con chim chụm cánh bay theo hướng chếch lên, là yếu tố chủ đạo, tạo ấn tượng mạnh, của nhãn hiệu bị phản đối tương tự đến mức gây nhầm lẫn với yếu tố hình của nhãn hiệu đối chứng đã có trước và (ii) cả hai nhãn hiệu đều đăng ký cho sản phẩm/dịch vụ tương tự thuộc các Nhóm 35, 43, bởi vậy khiến người tiêu dùng có thể nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác