Logo

Cục Sở hữu trí tuệ - 38 năm ngày thành lập

29/07/2020
 
Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) được thành lập ngày 29/7/1982 với 27 cán bộ, nhân viên. Sau 38 năm hoạt động và phát triển, tới nay (2020) với đội ngũ gồm 360 chuyên viên, thẩm định viên và nhân viên Cục SHTT đã trở thành một trong những đơn vị lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Về mặt tổ chức, các đơn vị của Cục SHTT được chia thành hai khối: Khối quản lý nhà nước và Khối các đơn vị sự nghiệp.
 
Các đơn vị sự nghiệp của Cục SHTT gồm 8 trung tâm là Trung tâm Thẩm định Sáng chế, Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp, Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu, Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế, Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ, Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp, Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.
 
Về hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp, năm 2017, Cục SHTT đã xử lý 39.250 đơn (tăng 1% so với năm 2016), năm 2018 xử lý 42.867 đơn (tăng 9,2% so với năm 2017) và  năm 2019 xử lý 65.029 đơn (tăng 51,7% so với năm 2018).
 
Cục SHTT có Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các bài viết khác