Logo

Bộ luật Lao động - Xét xử sơ thẩm vụ kiện về tranh chấp tiền thưởng.

23/12/2019
Ngày 10/10/2019 Tòa án nhân dân Q.1 TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ kiện về tranh chấp tiền thưởng...

Ngày 10/10/2019 Tòa án nhân dân Q.1 TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ kiện về “Tranh chấp tiền thưởng” giữa nguyên đơn là ông N.Q.T.Đ (ông Đ.) và bị đơn là Công ty CP Kỹ thuật T.T. (Công ty T.T.)

Tóm tắt vụ kiện

Nguyên đơn: Ông Đ., là nhân viên của Công ty T.T., ngày 06/10/2016 có đơn khởi kiện Công ty T.T yêu cầu chi trả số tiền thưởng là 52,2  triệu đồng với lý do ông Đ. đã đạt doanh số bán hàng là 133,9% trong năm tài chính từ 01/4/2015 đến 31/3/2016. Số tiền thưởng này được tính theo chế độ trả thưởng của Công ty T.T. Tiếp đó, ngày 07/11/2017, ông Đ. khởi kiện tiếp, yêu cầu Công ty T.T, trên cơ sở các quy định của Bộ Luật LĐ, phải bồi thường cho ông Đ.: (i) 02 tháng tiền lương theo HĐ, (ii) bồi thường 02 tháng tiền lương theo HĐ để chấm dứt HĐ lao động, (iii) bồi thường 01 tháng tiền lương do vi phạm quy định về thời hạn báo trước, tổng cộng là 05 tháng tiền lương là 75 triệu đồng.

Bị đơn, Công ty T.T., người đại diện theo ủy quyền là LS. Điền Thế Nhân, Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh (VP2 – TP HCM), trình bày như sau:

Về yêu cầu trả số tiền thưởng 52,2 triệu đ của nguyên đơn: Công ty T.T và ông Đ. có ký kết HĐLĐ số 042-HĐLĐ/2015-TT, với thời hạn 1 năm, từ ngày 08/11/2015 đến ngày 07/11/2016, với vị trí công việc là kỹ sư bán hàng phụ trách nhãn hàng van hiệu Fisher thuộc nhóm TTV là nhóm kinh doanh trong Công ty T.T. Theo chế độ thưởng năm 2015 của Công ty T.T. thì bộ phận kinh doanh “Fisher Business” thuộc nhóm TTV không được hưởng chế độ thưởng vì đã có cơ chế hoạch toán riêng. Ông Đ. thuộc bộ phận này nên không được thưởng là đúng quy định. ; Đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện này vì không có cơ sở chấp nhận.

Về yêu cầu bồi thường 05 tháng tiền lương là 75 triệu đồng: Ông Đ. làm việc cho Công ty T.T. theo hợp đồng LĐ số 042-HĐLĐ/2015-TT có thời hạn 1 năm, từ ngày 08/11/2015 đến ngày 07/11/2016. Do Công ty T.T. không có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động đối với ông Đ. nên đã quyết định không gia hạn hợp đồng nói trên và đã ban hành Quyết định số 44/2016-TT v/v chấm dứt hợp đông lao động với ông Đ. kể từ ngày 08/11/2016 và Quyết định đã được giao cho ông Đ. vào ngày 13/9/2016. Công ty T.T. đã không đơn phương chấm dứt HĐ lao động đối với ông Đ. mà chấm dứt HĐ lao động khi hợp đồng hết hạn theo qui định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật LĐ và thông báo cho ông Đ. biết trước để ông Đ. có thời gian xin việc mới tại một công ty khác. Đồng thời, Công ty T.T. đã thanh toán đầy đủ tiền lương và các chế độ theo theo hợp đồng lao động và qui định của pháp luật về lao động cho ông Đ. đến hết ngày 07/11/2016 là ngày hợp đồng lao động hết hạn. Đề nghị Tòa bác bỏ yêu cầu này vì ông Đ. (nguyên đơn) đã nhận được quyết định chấm dứt HĐ lao động vào ngày 13/9/2016, nhưng đến ngày 07/11/2017 mới có đơn khởi kiện, như vậy đã quá thời  hạn 1 năm để có thể khởi kiện, căn cứ Khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động quy định rằng “Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm”.

Phán quyết của Tòa

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 70, khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 188, khoản 2 Điều 202, khoản 1 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự và căn cứ Điểu 36, Điều 103 Bộ Luật Lao động, Tòa tuyên:

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đ. yêu cầu Công ty T.T. trả thưởng năm 2015 với số tiền 52,2 triệu đồng;

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đ. yêu cầu Công ty T.T. bồi thường 5 tháng tiền lương là 75 triệu đồng.

Các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (10/10/2019)

 

Các bài viết khác