Logo

Bảo hộ tổng thể PEAK PILATES cho các Nhóm 09, 28 và 41

18/02/2020
Nhãn hiệu “PEAK PILATES” đăng ký theo Đơn số 4-2012-06133 bị từ chối vì bị coi là mang tính mô tả sản phẩm/dịch vụ, không có khả năng phân biệt....

Nhãn hiệu “PEAK PILATES” đăng ký theo Đơn số 4-2012-06133 của Mad Dogg Athletics, Inc. (USA) cho các Nhóm 09, 28 và 41 bị từ chối theo Quyết định số 45493/QĐ-SHTT ngày 29/7/2015 của Cục SHTT vì bị coi là mang tính mô tả sản phẩm/dịch vụ đăng ký, không có khả năng phân biệt theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 74 Luật SHTT.

Đại diện cho khách hàng, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh đã khiếu nại quyết định nói trên. Lý do để khiếu nại, theo Phạm và Liên danh, là dấu hiệu “PEAK PLATES” không chỉ ra hay đề cập trực tiếp đến các đặc tính, tính chất, chức năng của sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo đơn . Cụ thể là:

(i) “PILATES” là từ tự đặt, là tên riêng không có trong từ điển. “Pilates” là một phần của tên người sáng lập ra bộ môn thể dục thể chất, Joseph Pilates. Bộ môn thể dục mang một phần tên tác giả này được thực hành và phổ biến trên toàn thế giới và không mang tính mô tả sản phẩm hay dịch vụ đi kèm;

(ii) “PEAK PILATES” không phải là tên chung, không phải là dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần công dụng, giá trị hoặc các đặc tính của các sản phẩm “Vật ghi âm thanh và hình ảnh động đã được ghi trước, cụ thể là, đĩa CD, đĩa DVD chứa bài hướng dẫn trong lĩnh vực luyện tập sức khỏe và thể hình thuộc Nhóm 09; các sản phẩm “Dụng cụ tập thể dục” thuộc Nhóm 28 và các dịch vụ “Cung cấp bài hướng dẫn và dụng cụ luyện tập sức khỏe và thể hình” thuộc Nhóm 41 đăng ký theo Đơn số 4-2012-06133. Vì vậy, việc áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 74 Luật SHTT trong trường hợp này là không phù hợp;

(iii) “PEAK PILATES”  là nhãn hiệu đã được bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các Nhóm 09, 28 và 41 tại nhiều quốc gia trên thế giới từ đầu những năm 2000, trong đó có các quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức như Mỹ, Anh, Canada, Singapore, Úc,  New Zealand và 27 quốc gia trong cộng đồng Châu Âu.

Nhận thấy lý do khiếu nại là có cơ sở, Cục SHTT đã ra Quyết định số 6258/QĐ-SHTT ngày 27/12/2019 hủy bỏ quyết định từ chối trước đó và chấp nhận bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “PEAK PILATES”, không bảo hộ riêng “PEAK”.

Các bài viết khác