Logo

“Ackermann” được chấp nhận bảo hộ

07/07/2020

Nhãn hiệu “Ackermann” theo Đơn quốc tế (ĐQT) số 1069088A của MARCO SEITZ cho các sản phẩm “Sợi, sợi đã xe, sợi đơn, chỉ được xe và không được xe, tất cả các sản phẩm nêu trên bằng nguyên liệu tự nhiên và nhân tạo” thuộc Nhóm 23 bị Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối bảo hộ theo Thông báo số 2011/10TDH27 ngày 15/3/2012 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “Ackermann” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số 173585 cấp cho Finka Jevtic.

Đại diện cho khách hàng, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh đã khiếu nại Thông báo tạm thời từ chối bảo hộ nói trên của Cục SHTT. Căn cứ của việc khiếu nại là Finka Jevtic - chủ của nhãn hiệu đối chứng  “Ackermann” theo GCNĐKNH số 173585 - đã chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu cho  MARCO SEITZ, bởi vậy không còn là đối chứng với nhãn hiệu “Ackermann” đăng ký theo ĐQT số 1069088A.

Cục SHTT chấp nhận khiếu nại nói trên, đã ra Quyết định số 2513/QĐ-SHTT ngày 30/06/2020 hủy bỏ Thông báo số 2011/10TDH27 trước đó  và thực hiện thủ tục bảo hộ nhãn hiệu “Ackermann” theo (ĐQT số 1069088A.

Các bài viết khác