Logo

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

05/03/2019
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT về Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sẽ  có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

Theo đó, một số quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được sủa đổi, cụ thể: Trường hợp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định số78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có thể được thay thế bằng Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Thông tư cũng bổ sung một số quy định đối với hồ sơ cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương có các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2018 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp…

Ngoài ra thông tư 02 cũng ban hành các biểu mẫu mới cho việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:

- Việc đăng ký doanh nghiệp tư nhân sẽ phải kê khai rõ loại tiền tệ mà cá nhân sử dụng làm tài sản góp vốn

- Doanh nghiệp khi phải xác định rõ phương pháp khâu trừ thuế khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

- Công ty cổ phần khi đăng ký hạch toán phụ thuộc, bắt buộc phải kê khai thông tin của kế toán trưởng, do vậy doanh nghiệp cần xác định trước người sẽ giữ chức vụ kế toán trưởng.

Ngoài ra còn rất nhiều thay đổi khác trong các biểu mẫu có thể gây bối rối cho người có dự định thành lập mới doanh nghiệp, trong trường hợp có nhu cầu, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh  để được tư vấn cụ thể./.

Các bài viết khác